Sammendrag kapittel 8 og 9 Naturfag 5

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Ingen karakter gitt
 • 10
 • 4172
 • Word2007

Sammendrag kapittel 8 og 9 Naturfag 5

Dette dokumentet inneholder en oppsummering av kapittel 8 og 9 i Naturfagsboken Naturfag 5.

Innhold

Kap 8 Bioteknologi og genteknologi fra Mendel til Dolly
8A Bioteknologi og genteknologi – levende organismer og DNA blir verktøy
8B Genmodifiserte organismer – resultat av at gener spleises
8C Embryoteknologi – kunstig befruktning og behandling av befruktede egg
8D Kloning – genetisk kopiering
8E DNA – testing og genterapi – medisinsk bruk av genteknologi
8F Etikk – det handler om hvor grenser går
Kap 9 Energi – varmeenergi og solenergi for framtiden
9A Energi – det som får noe til å skje
9B varme, temperatur og indre energi – hører sammen, men er ikke det samme
9C Energilovene – energi forsvinner ikke, men kvaliteten blir dårligere
9D Energibruk i dagliglivet – jakten på fornybare kilder
9E Solfanger – fra strålingsenergi til inder energi
9F Varmepumper – oppvarming ved å kjøle ned omgivelsene
9G Solceller – fra strålingsenergi til elektrisk energi

Utdrag

Kap 8 Bioteknologi og genteknologi fra Mendel til Dolly
8A Bioteknologi og genteknologi – levende organismer og DNA blir verktøy
o Bioteknologi: all teknologi som bruker levende organismer(planteceller, dyreceller, mikroorganismer) til å lage produkter. Tradisjonelt jordbruk og fisk regnes ikke som bioteknologi.
o Genteknologi(moderne bioteknologi); teknikker det man isolerer arvemateriale, karakteriserer det, klipper og flytter deler av arvestoffet DNA(gener) fra en organisme til en annen og får dem til å virke der.
o Genmodifiserte organisme: organismer som har fått forandret på genene sine eller fått satt inn nye gener.
o Transgene organismer: organismer som har fått overført gener fra andre arter.
8B Genmodifiserte organismer – resultat av at gener spleises
o Genspleising: ved hjelp av en spesiell enzymer kan man fjerne gener i arvematerialet hos en art og sette inn nye gener fra en annen art.
o Nyttig verktøy for genteknologi: -
a) Små selvstendige DNA molekyler i bakteriecellene, antiotikaresistens(nyttig egenskap)
b) Enzymer, restriksjonsenzymer(kjenner igjen og klipper DNA ved helt bestemte basesekvenser).
c) Bakterier, formerer seg raskt og enkle å arbeide med.
1) Plasmidene tas ut av bakterier
2) Spleise fremmede geber inn i dem, restriksjonsenzymer klipper DNA molekyl skjevt ved bestemte basesekvenser, DNA bitene får klebrige ender. Et plasmid DNA bit og et menneske DNA bit(klipper av samme enzym) vil finne hverandre ved baseparing. Lime enzym binder DNA bitene sammen... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag kapittel 8 og 9 Naturfag 5

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 08.04.2014
  hjalp greit, men må lese teksten unødvendig mange ganger pga skrivefeil..
 • 29.05.2013
  Mye info, som var nyttig for min eksamen :) Tusen takk for all hjelp
 • 17.11.2015
  greit sammendrag, men veldig kopiert fra boka
 • 16.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  jnj kn n n n n n n n n n n n n n n n n n n