Sammendrag kapittel 6 BIOS 2 "DNA er arvestoffet"

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 15
 • 5261
 • Word2003

Sammendrag kapittel 6 BIOS 2 "DNA er arvestoffet"

Notater fra kapittel 6 i BIOS 2, DNA er arvestoffet

Innhold

6.1 de fleste organismer har DNA som arvestoff:
6.2 strukturen i DNA-et
6.3 – kopiering av DNA, replikasjon:
6.4- kjernedeling, mitose og meiose:
6.5 Fra DNA til RNA – transkripsjon:
6.6 fra mRNA til funksjonelle proteiner – translasjon.
6.7 genregulering:

Utdrag

6.1 de fleste organismer har DNA som arvestoff:
• DNA er en forkortelse for DeoxyriboNucleic Acid.
• I 1860-årene fant de en fosfatforbindeles i kjernen som reagerte som en syre, og fikkk derfor navnet nukleinsyre. Nukleinsyren RNA er funnet i cellenes cytoplasma.
• Levende organismer har dermed to slags nukleinsyrer : DNA og RNA.
• Kun enkelte grupper virus har RNA som arvestoff, de fleste andre levende organismer har DNA som arvestoff
• Prokaryote organsimer (uten cellekjerne), har DNA-et i ett ringformet kromosom, itilleg til mindre ringer av DNA som kalles plasmider. Plasmidene inneholder et fåtall gener.
• Eukaryote organismer(med cellekjerne), har det meste av DNA-et i cellekjernen, hvor det er plassert på linære kromosomer som ser ut som lange tråder.
• Arvestoffet i kjernen til eukaryote celler, er beskyttet mot skader og nedbrytning, av en dobbelt kjernememmbran... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag kapittel 6 BIOS 2 "DNA er arvestoffet"

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 07.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet, likte de andre sine kommentarer. DEt er en vledig god oppgave til å øve til eksamen
 • 06.02.2014
  Veldig ryddig og fint oppsett. Sammendraget ga en flott oversikt over kapittelet .
 • 10.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra.............................
 • 10.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra men litt utdatert for nyere bøker