Sammendrag kapittel 10 BIOS 2 "Evolusjon på gennivå"

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 11
 • 2281
 • Word2007

Sammendrag kapittel 10 BIOS 2 "Evolusjon på gennivå"

Notater fra kapittel 10 i BIOS 2, "Evolusjon på gennivå"

Innhold

10.1 – Populasonens genlager:
10.2- Naturlig og kunstig seleksjon:
10.3 – Horisontal genoverføring:
10.4 – Artsdannelse:
10.5 – DNA-analyser:

Utdrag

Kapittel 10 – evoulsjon på gennivå:

10.1 – populasonens genlager:

• Begrepet evolusjon dekker alt fra de minste endringer på gennivå til dannelsen av helt nye arter eller nye grupper organismer.
• Utganspunktet for evolusjon er genetiske endringer.
• Mikroevolusjon er endringer på genetisk nivå i en art/populasjon.
• når summen av slike små endringer blir tilstrekkelige til å hindre kryssing mellom individer, har det foregått en artsdannelse.
• Evolusjon av nye arter kalles ofte makroevolusjon.
• Mikroevolusjon er ganske godt forstått, men det er vanskeligere å forklare hvordan endringer innenfor en art blir store nok til å danne nye arter.
• Dette foregår somoftest ved at populasjoner av samme art som er adskillte i lang tid, utvikler seg i så forskjellige retninger at dersom de eventuelt møtes igjen vil de ikke lenger kunne få fruktbart avkom.
• Også andre mekanismer kan gi opphavet til nye arter... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag kapittel 10 BIOS 2 "Evolusjon på gennivå"

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 20.05.2012
  dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 • 22.05.2014
  Paseer bra for meg som skal ha eksamen.
 • 10.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra, grundig og oversiktlig
 • 13.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  oversiktlig og til god hjelp :)