Sammendrag kap 7 Historie - Andre verdenskrig

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 16
 • 5436
 • Word2007

Sammendrag kap 7 Historie - Andre verdenskrig

Et sammendrag av kap. 7 i historieboka vg3 (Cappelen), om andre verdenskrig.

Innhold

Før krigen
Krigen begynner i Asia – Japansk aggresjon frem til 1941
Det europeiske forspillet – det ekspansive Italia
Borgerkrigen i Spania
Hitlers oppgjør med Versaillesfreden
Tyskland tar Østerrike og Tsjekkoslovakia
Tysk-sovjetisk avtale
Tyskland angriper Polen
Diktaturer på frammarsj 1939-1942 – Sovjet angriper Finland og erobrer de baltiske statene 1939-40
Norge blir en brikke i stormaktsspillet
Tyskland på offensiven – Hitler slår til mot nord
Benelux-landene og Frankrike blir nedkjempet
Slaget om Storbritannia
Aksemaktene tar kontroll over Balkan
Angrepet på Sovjetunionen
Krigen utvides i Asia
Rasekrig og terror – japanske overgrep
Nazistenes rase- og utryddelseskrig i Øst-Europa
Sovjetisk krigføring
Vestalliert terrorbombing
Holocaust
De allierte får overtaket – slaget om Atlanterhavet
Tyske nederlag på østfronten
Ørkenkrig i Nord-Afrika og italiensk kapitulasjon
Invasjonen i vest
Japan blir presset tilbake
Norge under andre verdenskrig – striden om okkupasjonsstyret i 1940
Tyskerne som okkupanter
Samarbeid med tyskerne
Motstanden mot tyskerne og NS
Frigjøringen
Krigens virkninger – Norge og de nordiske landene
Internasjonale konsekvenser

Utdrag

Andre verdenskrig

Før krigen
• 1920: Håpte på varig fred
• Stormaktene skrev under Versaillesfreden
• USA lånte penger til Tyskland slik at de kunne betale krigsskadeerstatning og få orden på økonomien
o Kommunister og nazister mistet oppslutning
• Tyskland med i Folkeforbundet
• 1928: De fleste land undertegner en avtale om å løse konflikter uten bruk av våpen
• Tyskerne blir ikke anerkjent som likeverdig partner av Frankrike og Storbritannia, og innleder derfor et hemmelig militært samarbeid med Sovjetunionen på tvers av Versaillestraktaten.
o Tyske offiserer fikk utdanning i øst, mot at Sovjet fikk tilgang på tysk våpenteknologi
• 1929: Børskrakket utløser verdenskrise
o Gir grobunn for ekstreme politiske bevegelser i Europa
o 1939: Alle stater i Øst-Europa under diktatorstyre
• Fredsoptimisme forsvant
o Krise og konflikter preger landene
• Folkeforbundets nedrustingskonferanse bryter sammen, land melder seg ut eller velger å stå utenfor. Land ikke lojale på bestemmelser tatt i FF... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag kap 7 Historie - Andre verdenskrig

[59]
Brukernes anmeldelser
 • 28.02.2011
  Fyldig, godt skrevet sammendrag. Kunne vært mer kortfattet og heller tatt for seg essensen av kapittelet, men fyldigheten gir et godt innblikk.
 • 07.12.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Jeg likte å lese denne, den var fin :) Gjør seg godt med et glass rødt foran peisen på en lørdagskveld
 • 19.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig mye stoff, men grundig gjennomført
 • 01.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  godt skrevet! ser at det er brukt mye tid på den, grundig gjort