Sammendrag kap 14 Funksjonshemmede

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 3
 • 1528
 • PDF

Sammendrag kap 14 Funksjonshemmede

Sammendrag kap 14.

Hva er funksjonshemning?
Å tilpasse seg en funksjonshemning
Sosial verdsetting
Habilitering – myndighetenes ansvar
Integrering og aktiv deltakelse i samfunnet

Utdrag

Hva er funksjonshemning?
Bevegelseshemmede er den største gruppa fysisk funksjonshemmede. Personer som ikke kan eller har vanskelig for å lese vanlig skrift eller orientere seg ved hjelp av synet, regnes som synshemmede. En hørselshemmet har redusert mulighet til å oppfatte via hørselen og til å kontrollere sin egen stemme. Psykisk utviklingshemning har til felles at evnen til å lære kunnskaper og ferdigheter er hemmet.

Vi definerer funksjonshemning som en konflikt mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for menneskers selvstendighet og sosiale tilværelse. Konflikten må ha en viss varighet. Definisjonen forutsetter at en alltid må se en funksjonshemning i forhold til miljøet og samfunnet som omgir personen. Skal det gjøres noe med miljøet, forutsetter det at politikerne bevilger penger til ulike tiltak for funksjonshemmede.

Å tilpasse seg en funksjonshemning
Funksjonshemmede føler seg ofte usikre når de er sammen med andre mennesker. Dette fører gjerne til en vaktsom holdning. Å ha en kropp som ikke er normal, kan også føre til selvforakt. Det kan skape vansker i forbindelse med forelskelse og parforhold. Unge med funksjonshemning kan ofte ikke være med på arrangementer utenfor skolen, turer på byen, fester o.l.

Dersom det ikke rettes forventninger til den funksjonshemmede ungdommen om et normalt voksenliv, kan det bli vanskelig å utvikle selvstendighet. De fleste ønsker å ha egne verdier og meninger og å greie seg selv, men samtidig må de ha hjelp av andre. Ofte blir de svært knyttet til foreldrene. Å være passiv mottaker av behandling kan også være belastende. Legene vurderer og bestemmer, og pasienten motsetter seg sjelden avgjørelsene... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag kap 14 Funksjonshemmede

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 13.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  En god stil om funksjonshemming. Kunne kanskje hatt med kildeliste.
 • 02.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 31.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  godt sammendrag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 10.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  En god stil. Hjalp meg på prøva.