Sammendrag fra kapittel 1, 2, 3, 4 og 5 av religionsboka ”Tro og Tanke”

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • Ingen karakter gitt
 • 11
 • 4721
 • PDF

Sammendrag fra kapittel 1, 2, 3, 4 og 5 av religionsboka ”Tro og Tanke”

Sammendrag fra kapittel 1- 5 av religionsboka ”Tro og Tanke”.
En meget god oversikt for dem som har samme boka og er interessert i et slikt sammendrag på 11 sider.

Utdrag

Religionsdefinisjoner
• Funksjonelle definisjoner def; religion er et system av trosforestillinger og praksisformer som menneskene får hjelp av til å kjempe med de dypeste problemne i menneskelivet (Milton Yinger): forklarer religionen ut fra hva den gjør for mennesker og samfunn.
• Substansielle definisjoner: de som forstår seg på den slik definisjon, tar utgangspunkt i religionens innhold og forsøker å bestemme hva det er som gjøre dette innholdet religiøst. Det er vanlig å ta utgangspunkt i mennesker tro på sansene og gripe med forstanden. forklarer religionen ut fra hvilket innhold den har
Funksjonelle religionsdefinisjoner
• Positiv vurdering: Får fram viktige funksjoner som religionen kan ha, ved å gi
o trøst og håp i møte med døden
o livsmening og identitet for tilhengerne
o fellesskap eller splittelse i samfunnet
Får fram viktige funksjoner som religionen kan ha, og at religionen kan påvirke mange sider ved menneskelivet.
• Negativ vurdering: Problemet er at også ikke – religiøse livssyn og politiske ideologer kan fylle mange av de samme funksjonene som religionen. Slike funksjoner kan også ikke-religiøse livssyn ha. Derfor kan funksjonelle religionsdefinisjoner bli for vide til å skille religion fra hva som ikke er det.
Substansielle religionsdefinisjoner
• Positiv vurdering:
o Tar utgangspunkt i noe vesentlig for de troende, for eksempel "tro på guder"
o Skiller religionen klart ut fra andre lignende fenomener
• Negativ vurdering:
o Definisjonen kan bli så snever ettersom at de skiller seg så ut fra andre lignende fenomener, og kan derfor falle utenfor.
o Ensidig fordi definisjonen bare fokuserer på religionens læreinnhold. Man ser da derfor bort fra at religion også rommer følelser, handlinger, fellesskap og andre dimensjoner (de 7 dimensjonene den rituelle dimensjonen, opplevelses, materielle og estetiske, fortellings, lærings, etiske, den sosiale)... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag fra kapittel 1, 2, 3, 4 og 5 av religionsboka ”Tro og Tanke”

[75]
Brukernes anmeldelser
 • 30.08.2010
  Meget utfyllende og godt skrevet. Kapittel én til fem i boka omfatter mange ord og sider, men denne stilen fanger virkelig kvintessensen av hva kapitlene har å by på.
 • 13.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Noen dårlige og halvgale svar, enkelte forklaringer er "vanskeligere" forklart enn boka. Kan ikke forstå at denne er kvalitetsiket..
 • 12.06.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Litt rotete, en del skrivefeil, men ellers veldig bra oversikt!
 • 22.04.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm