Sammendrag | Ny Agenda Samfunnsfag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 37
 • 10937
 • Word2003

Sammendrag | Ny Agenda Samfunnsfag

Sammendrag av alle kapitlene i Samfunnsfag fra boken Ny Agenda. Sammendraget inneholder stikkord og notater fra kapitlene i boken og omhandler pensum i Samfunnsfag på Vgs.

Boka: Ny Agenda Cappelen.

Innhold

1 Individ og samfunn
Familie og forbruk
Kriminalitet
Kriminalitet
2 Kultur
3 Politikk og demokrati
4 Arbeids- og næringsliv
Tariffoppgjøret skritt for skritt
5 Internasjonale forhold

Utdrag

Tilpasning til samfunnet

• En rolle definerer vi som summen av de forventningene som retter seg mot en person i en bestemt posisjon.
• Rollekonflikter jeg selv har opplevd:
o Velge mellom skolearbeid eller venner
o Velge mellom fotballkamp eller besøk
• Kjønnsroller definerer vi som summen av de forventningene som knytter seg til det å være jente/kvinne eller gutt/mann.
• Eksempler på rollemodeller ungdom kan ha i dag:
o Fotballspillere
o Tv- stjerner
o Familiemedlemmer

• Eksempler på hvorfor kjønnsrollene kan variere fra et samfunn til et annet:
- Religion: Mange av normene som knytter seg til kjønn har rot i religion. Opphavet til normene kan komme fra hellige skrifter eller en tradisjon har utviklet seg innenfor et religiøst samfunn. I bibelen finner vi for eksempel vers som kan tolkes som at kvinnen skal underordne seg mannen.
- Arbeidsdeling: I noen samfunn mener en at en arbeidsdeling mellom kjønnene er best for samfunnet. Kvinner og menn har ikke de samme rollene, men er fordi likeverdige, selv om de ikke er likestilte. Kvinnen er flinkest til å lage mat, mens mannen liker best å jobbe ute, er det mest naturlig å gjøre det de er best til, for da utfyller de hverandre.
- Massemediene: Har en viktig rolle når det gjeld... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | Ny Agenda Samfunnsfag

[17]
Brukernes anmeldelser
 • 04.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrolig detaljert og flott formulert med forklaringer på ulike begreper, og nyttige sammendrag! Verdt en nedlastning, spesielt i forbindelse med privatisteksamen!
 • 03.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Uten at jeg har lest VELDIG nøye igjennom det (kun skummet igjennom) så ser det veldig ryddig ut og jeg angrer ikke et øyeblikk på at jeg kjøpte denne! :)
 • 26.09.2018
  Skrevet av Elev på Vg1
  ganske bra.
 • 08.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg1
  supert :) takk for hjelpen