Tro og tanke | Sammendrag av kap. 1-5

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • Ingen karakter gitt
 • 18
 • 7105
 • PDF

Tro og tanke | Sammendrag av kap. 1-5

Sammendrag av de første fem kapitlene i læreboka "Tro og tanke". Det er grunnleggende om hva religion er og om religionsfaget og religionskritikk.

Elevens kommentar

Fikk 5 på den etterfølgene prøven.

Innhold

Kap 1 – Hva er religion?
Kap 2 – Religioner i verden og i Norge
Kap 3 – Mer eller mindre religion?
Kap 4 – Religionene i samfunnet
Kap 5 – Mål og metoder i religionsfaget

Utdrag

Som hjelp til å diskutere religionsbegrepet  to ulike religionsdefinisjoner
 funksjonelle definisjoner
 substansielle definisjoner
Funksjonelle definisjoner  forklarer religionen ut fra hva den gjør for mennesker og samfunn. Tar gjerne utgangspunkt i hvordan religionen fungerer i menneskelivet.
For eksempel
 i møtet med døden kan religion tilby trøst og håp gjennom troen på liv etter døden og hjelp til og meste sorgen hos etterlatte.
religionen kan tilfredsstille menneskets behov for mening og sammenheng i tilværelsen, og gjennom det også trygge tilhengernes identitet.
ved at religionen gir retningslinjer for menneskets livsførsel, kan den skape stabile sosiale forhold
 religionen kan styrke fellesskapet mellom individer i samfunnet.
Positive sider ved en definisjon som dette er at den får frem viktige funksjoner som en religion kan ha, og at religionen kan påvirke mange sider ved menneskelivet. Problemet er derimot at ikke-religiøse livssyn kan fylle mange av de samme funksjonene ved religionen. Funksjonelle definisjoner er for vide til og bare å begrense seg for religion. Vi må derfor ha andre definisjoner som kan si noe mer om hva religion er.
Substansielle religionsdefinisjoner  forklarer religionen ut fra hva den er, hvilket innhold og substans den har. De som forstår religionen substansielt, tar utgangspunkt i religionens innhold og forsøker å bestemme hva det er som gjør dette innholdet religiøst. Man tar vanligvis utgangspunkt i menneskers tro på fenomener som går utover det hverdagslige og det vi kan erfare med sansene og gripe med forstanden
For eksempel
 Det aller viktigste er at det fremtrer som noe totalt annerledes som bryter med vår dagligdagse virkelighet
 Fordi det er annerledes vekker det fascinasjon og ærefrykt hos de troende
 Det hellige skiller seg fra det profane, det som ikke er hellig, og fremtrer derfor gjerne på spesielle steder som i templer, kirker og til spesielle tider; høytider etc
 Det hellige har tilknytning til en oversanselig virkelighet som gir det en spesiell kraft.
Positive sider ved denne definisjonen er at den tar utgangspunkt i noe de troende selv opplever som vesentlig. Disse definisjonene er også nyttig fordi de skiller religionen ut fra andre lignende fenomener. Problemet er at definisjonen kan bli så snever at bevegelser som opplagt er religiøse kan falle utenfor. (Buddhisme som ikke tror på en spesiell Gud) En annen innvendig mot definisjonen av religion som ”tro på guder”, er da at den er ensidig fordi den bare fokuserer på læreinnholdet i religionen. Man ser da bort ifra at religionen omfatter følelser, handlinger, fellesskap og andre dimensjoner... Kjøp tilgang for å lese mer

Tro og tanke | Sammendrag av kap. 1-5

[40]
Brukernes anmeldelser
 • 06.11.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fint å lese og bruke ved siden av boken. Ryddig og oversiktlig så man kan fylle inn med egne notater mens man leser.
 • 05.11.2010
  Skrevet av Elev på Vg2
  Supre notater! hjalp meg mye... men stakkars dere som må ha prøve i hele del 1 av boka på en gang...
 • 10.11.2018
  Veldig bra
 • 18.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Braaaaaaaaaaaaaaaaah