Mennesker i tid 1 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • Ingen karakter gitt
  • 4
  • 1038
  • PDF

Mennesker i tid 1 | Sammendrag

Innføring i vikingtiden med årsaker til vikingferdene og situasjonen i Norge og utlandet, samt en forklaring av de ulike stendene.

Mennesker i tid: Verden og Norge før 1800

Innhold

VIKINGTIDEN
Begynner
Slutter
Årsakene til vikingferdene:
Vikingene i utlandet:
Samfunnet hjemme på samme tid:
De ulike stendene:
Oppsummering:

Utdrag

Ordet viking kan bety en fra Viken, et område rundt Oslofjorden som ble kalt Viken før i tiden. Kan også bety en fra en vik, Vestlandet. Eller en som viker, en som tar en annen vei for eksempel – legger ut til viking, drar ut i verden.

Norge, Sverige og Danmark fantes ikke den gangen, på samme måte som nå. Familien var den gangen viktigere enn nasjonene. Men man utviklet en felles kultur i Skandinavia. Man utviklet for eksempel felles språk, like språk – slik som i dag. Og også felles mytologi (norrøn mytologi) og felles skrift (runer).

Alle de tre nasjonene dro ut på vikingferd. Svenskene seilte fra Østersjøen og sørover langs elvene Volga, Don, Wisla. Danskene seilte sørvestover Frisland (Nord-Tyskland), Normandie (Frankrike) og England. I England hadde danskene et rike som het Danelagen. Nordmennene seilte vestover til England, Irland, øyene nord for England, Island, Grønland og Vinland.

Årsakene til vikingferdene:
1. Befolkningsvekt. Før vikingtiden var folk flest bønder og drev med jordbruk. Befolkningen vokser og det er et problem når man er en jordbruksnasjon. Det blir knapphet om jorden, selv om det på Østlandet i all hovedsak var jord nok, større... Kjøp tilgang for å lese mer

Mennesker i tid 1 | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.