Sammendrag | Sosiologi og sosialantropologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 14
 • 3532
 • Word2007

Sammendrag | Sosiologi og sosialantropologi

Sammendrag av sentrale deler av pensum i sosiologi og sosialantropologi. Oppgaven inneholder definisjoner, fakta og besvarelser på oppgaver om blant annet sosiale systemer, sosial adferd og kunnskap.

Sammendraget tilhører læreboken Fokus - menneske og samfunn.

Innhold

Sosiologi og sosialantropologi
Sosial atferd
Sosialt system
Kunnskap

Utdrag

Funksjonalisme
I et samfunn finnes noen grunnleggende oppgaver som må løses for samfunnet skal kunne fungere. Disse oppgavene er knyttet til ulike institusjoner i samfunnet. Samfunnsinstitusjoner er i denne sammenhengen varige løsninger opprettet for å sikre viktige samfunnsoppgaver.

Familien:
Familien rekrutterer nye samfunnsmedlemmer og sørger for primærsosialiseringen. (Begrepet sosialisering skal vi senere i kurset bruke en hel leksjon på.) I vårt samfunn tenker vi her først og fremst på kjernefamilien.

Styringssystem:
Ulike institusjoner i samfunnet utarbeider lover og regler og sørger for at disse blir overholdt. I landet vårt er det en klar oppgavefordeling: Stortinget utarbeider lovene. Politiet er myndighetenes maktapparat, og har i oppgave å hindre og etterforske brudd på lovene. Domstolene benytter lovene når de dømmer lovbrytere og ilegger straff.

Institusjoner for produksjon og fordeling:
Alle samfunn må sørge for tilstrekkelig produksjon av mat og andre materielle goder. Folk trenger også sosiale og kulturelle goder. Disse godene må så fordeles. Det må også byrdene i samfunnet. I vårt samfunn står det private og offentlige arbeidslivet for produksjonen og politikerne for fordelingen av goder og byrder.

Utdanningssystem:
Alle samfunn har behov for et utdanningssystem som på en systematisk måte gir samfunnsmedlemmene den nødvendige opplæringen. I vårt samfunn er det barnehager, grunnskolen, videregående skole, høyskoler, universitet og etterutdanningsinstitusjoner som løser denne oppgaven.

Religion:
Det finnes i så å si alle samfunn en eller flere religioner som sikrer viktige samfunnsfunksjoner ved å skape felles verdier og et fellesskap mellom de troende. Legg merke til at ikke alle samfunnsforskere og ideloger er enige om at dette siste punktet er nødvendig for et samfunn skal være funksjonalistisk! Du er kanskje også uenig i at religion må tas med som en nødvendig samfunnsinstitusjon?... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | Sosiologi og sosialantropologi

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 09.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  jeg syntes at det burde være en innholdsfortegnelse som gjør det lettere å finne fram isteden fo å måtte lese gjennom hele, når man bare er på jakt etter en ting. De er også nyttig informajon.
 • 23.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Nydelig og oversiktlig satt opp. Det som skiller dette fra andre dokumenter/notater om sosiologi og sosialantropologi er språket. Høy standard
 • 17.09.2016
  Håpløst og til ingen nytte.
 • 16.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Lavt faglig nivå. Hjelper heller ikke med skrivefeil i hver eneste setning.