Sammendrag av pensum fysikk 2 Stikkord

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Fysikk 2
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1337
 • Word2007

Sammendrag av pensum fysikk 2 Stikkord

stikkord til fysikk 2, med hensyn til kompetansemålene. laget med tanke på muntlig eksamen

Klassisk fysikk
Moderne fysikk
Å beskrive naturen med matematikk
Den unge forskeren
Fysikk og teknologi

rom stoff tid

Utdrag

HOMOGENT ELEKTRISK FELT
- den elektriske feltstyrken konstant i verdi og retning.
- feltstyrke = elektrisk kraft ÷ ladning
COULOMBS LOV
- Fe = ke (q1 q2) / (r2), ke = 8,99 × 109 Nm2/C2
- Tiltrekning eller frastøtningskraft i absoluttverdi mellom to punktlegemer.
- Likt fortegn  tiltrekker, ulikt fortegn  frastøter
- Gjelder for alle ladde legemer med utstrekning, !kuleformet & jevnt fordelt ladning!
HOMOGENT GRAVITASJONSFELT
- tyngdekraften på et legeme er den samme i hele feltet og tyngdekraften har samme retning
- feltstyrke = gravitasjonskraft ÷ masse
NEWTONS GRAVITASJONS LOV
- G = γ (m1 m2) / (r2), γ = 6,67 × 10-11 Nm2/kg2
PERMANENTE MAGNETER
- ladninger i bevegelse omgir seg med et magnetfelt, og hver strømsløyfe som elektronene danner i atomet, ved å strømme rundt kjernen, setter opp et lite magnetfelt. Atommagnetene i samme retning ved å putte det ferromagnetiske stoffet i et magnetisk felt, permanente magneter beholder magnetismen når vi fjerner det magnetiske feltet.
MAGNETISK FLUKSTETTHET (FELTSTYRKE) = mål på evnen til å øve magnetisk kraft (Tesla)
- B = Fm / qv
- kraft på partikkel ÷ (ladning × fart)
KRAFT PÅ LEDERE
- Fm = ILB (sin A)
- kraft på leder = lengden × strømmen × feltstyrken på det magnetiske feltet
MAGNETISK FLUKS = antall magnetiske feltlinjer gjennom en flate
- Φ = BA (sin a)
- magnetisk fluks = felstyrke × areal
- fluks – en strøm eller flyt av noe gjennom en flate... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av pensum fysikk 2 Stikkord

[21]
Brukernes anmeldelser
 • 09.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Stikkordsform av pensum delt inn etter gruppene av kompetansemål. Sammendraget var ufullstendig og inneholder faglige feil og skrivefeil. Se heller på sammendraget i læreboken din.
 • 05.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  noen feil, ellers veldig bra. feks gravitasjon felte er tilnærmet homogent nær jordoverflaten, altså ikke lik styrke i hele feltet.
 • 04.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Uten sidestykke det dårligste sammendraget jeg har sett.
 • 20.05.2015
  Bra informasjon til øving!

Brukere som har lastet ned Sammendrag av pensum fysikk 2 Stikkord, har også lastet ned