Sammendrag - Russisk revolusjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1068
 • PDF

Sammendrag - Russisk revolusjon

Oppgaven gjennomgår Den russiske revolusjon og det viktigste rundt denne fra pensum i Historie på Vg3.

Oppgaven kommer inn på årsaker og konsekvenser av revolusjonen samt viktige hendelsesforløp.

Lærers kommentar

Hun har kommentert at det er nettopp du skal si når du kommer opp til eksamen.

Elevens kommentar

Avslutningsvis snakke litt mer om hvordan -revolusjonen har hatt innvirking på Europa frem til i våre dager. Hvordan er Russland i dag?

Utdrag

Det russiske samfunnet var ett Tsarsamfunn med mye makt sentrert rundt adelen og kirken og lite makt til bøndene. Industrialiseringen kom sent til russland og mange i russland ønsket ikke en modernisering som i vest Europa. Men på slutten av 1800tallet får vu en opposisjon som ønsket samfunnendringer men de er uenige om hvordan. Derfor deler opposisjonen seg i 2 hovedretninger; En moderat og en revolusjonær retning... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag - Russisk revolusjon

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 08.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Gir et godt innblik i den russiske revolusjon, både med tanke på årsaker, handlingsforløp og konsekvenser
 • 25.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  bare en ting og si... DRIT BRA !!! dette vil gi meg en kjempe bra karakter !! takk til søte du som har lagt ut denne her!!
 • 05.02.2016
  asdfasdfasdfasdfasdf
 • 02.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  .............................