Sammendrag av kap. 8: Bioteknologi Bios 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Biologi 2
  • Ingen karakter gitt
  • 5
  • 1569
  • Word2003

Sammendrag av kap. 8: Bioteknologi Bios 2

Sammendrag om bioteknologi
Bios 2

Innhold

Bioteknologi og genteknologi
Framstilling av genmodifiserte organismer
PCR
Kloning av DNA i bakterien E.coli
Genmodifiserte planter
Genmodifiserte dyr
Genetisk fingeravtrykk
Bruk av mitokondrie-DNA til identifisering
Genmodifiserte organismer i landbruket
Bruk av genmodifiserte planter og dyr
Genteknologisk grunnforskning
Det humane genomprosjektet (HGP)
DNA-biter på brikker – mikromatriseteknologi
Andre organismer i genteknologisk grunnforskning
Bioinformatikk
Hva har genteknologien gitt oss?
Genteknologi og miljø

Sammendrag av kap. 8: Bioteknologi Bios 2

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 28.05.2014
    Hjalp meg under prøva