Sammendrag | Internasjonale konflikter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1746
 • Word2003

Sammendrag | Internasjonale konflikter

Samandrag av heile kap.16"internasjonale konflikter" i tidslinjer 2 Historie boka.

Utdrag

DEN KALDE KRIGEN: Spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen i perioden 1945-1991.

DRAUMEN OM EI BETRE VERD
• Sovjetunionen hadde bore dei tyngste byrdene i 2.verdskrigen i kampen mot Nazi-Tyskland.
• USA hadde økonomisk vekst under 2.verdskrigen, og dei hadde skaffa seg atomvåpen.
• Begge to var supermakter.
FN BLIR TIL
• 1945: FN vart skipa av dei allierte sigersmaktene for å skape ei verd utan krigar og konfliktar. Frå starten: 60 medlemsstatar. Hovudkvarter: New York.
• Viktige institusjonar i FN: -Generalforsamlinga: Kvart medlemsland har ei røyst.
-Tryggingsrådet: Fem stormakter er faste medlemmer med
vetorett.
• 1948: FN vedtok ei fråsegn om menneskerettar og konvensjon om folkemord. Dei bygde opp særorganisasjonar... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | Internasjonale konflikter

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 16.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  gull! hjalp meg utrolig til eksamen
 • 10.02.2014
  Veldig bra!! hjelp meg veldig til prøven min !!
 • 19.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Til stor hjelp ved eksamen
 • 05.05.2015
  veldig bra , ryddig og oversiktig!