Sammendrag av kap 1-3 Terra Nova

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • 5
 • 16
 • 4169
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Sammendrag av kap 1-3 Terra Nova

Sammendrag av kap 1-3 og spørsmål og svar s. 15, s. 21, s. 25, s. 29, s. 38, s. 40, s. 44, s. 47.

Terra Nova

Innhold

Kapittel 1 Kart
Kapittel 2 Den utrolige jordskorpa
Kapittel 3 Berggrunner

Utdrag

Kart
• Jordas overflate kan framstilles på en globus eller kart, det er bare globusen som viser eksakt riktig bilde av jordoverflaten.
• Ikke mulig å brette ut en kuleoverflate slik at den blir en plan flate som et kart.
• Alle kart inneholder feil, på havområde, form og størrelse på kontinent og avstand.
• Forskjellige kartprojeksjoner, etter hvordan kart er tegnet og hvordan den jordoverflaten er ført til et plant kart
• Hvilken projeksjon som brukes anhengs av hva karte skal brukes til og hva slags feil de har.
Geografiske koordinater
• Gradnett brukes til å angi nøyaktig hvor et sted ligger på jordoverflaten.
• Finnes på mange kart, består av lengdesirkler og breddesirkler.
• Ekvator, største breddesirkel og lengdesirkel, ligger på 0∙ bredde.
• Lengede og breddgraden kalles stedts geografiske koordinater.

Karttyper
• Et topografisk kart viser landformer (daler, fjell, fjorder, sjøer, elver) og andre elementer i landskapet, som veier, bebyggelse, vegetasjon, dyrket mark. Slike kart viser bare det som er synlig i området. (uten om noen grenser)
• Tematiske kart synligjør ett eller flere temaer i kart området... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av kap 1-3 Terra Nova

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 11.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Ikke veldig bra, noe skrivefeil. Inneholder mange forkortelser som forfatter selv har laget.
 • 13.01.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  jeg sparte tid, men det inneholdt en del forkortelser og skrivefeil
 • 14.10.2015
  UTROLIG!!!! VELDIG BRA
 • 06.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  god hjelp til prøve takk