Sammendrag av biologisk mangfold, funksjon og tilpassing

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1172
 • PDF

Sammendrag av biologisk mangfold, funksjon og tilpassing

Sammendrag av biologisk mangfold, funksjon og tilpassing.

Elevens kommentar

"Dette er egentlig bare et øvingsark som kan brukes i biologien. Her er det svart på kompetansemålene for to kapitler."

Utdrag

 Artsbegrepet
o En gruppe individer som ligner hverandre og kan få fruktbart avkom med hverandre
o Det økologiske begrepet: arten som en aktør som har en spesiell rolle eller utnytter en spesiell nisje
 Variasjon er grunnlaget for mangfold
o Et gen finnes i te eller flere varianter. Individene blir krysset med hverandre og genvariantene lager variasjoner – de ser forskjellige ut. Fenotyper
o Variasjon trenger ikke være genetisk – vannloppe daphnia. Her har miljøet påvirket fenotypen. Vannlopper har blitt utsatt for sterk predasjon fra svevemygglarver, har utviklet en nakkepigg som gjør det vanskeligere for svevemyggene å spise vannloppene.
o Variasjonen gjør den enkelte mer overlevelsesdyktig for sitt område
 Mangfold + habitat og nisjer
o Habitatet til en art er det fortrukne leveområdet denne arten har innenfor et større område. Nisjen representerer artens rolle i økosystemet, og gjennom konkurranse mellom artene kan nisjen endre seg over tid. Noen arter vil på den måten bli... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av biologisk mangfold, funksjon og tilpassing

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 11.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Tynn tekst om økologi, ikke noe om biologisk mangfold. Og litt om sirkulasjon!
 • 24.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Den starter bra, men stanser plutselig slik at oversikten blir ufullstendig
 • 07.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  dette var kjempetynn!! bare få stikkord..
 • 13.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra :)!!!!!!!!!!