Sammendrag av Tru og Tanke | Kap. 9-13

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • Ingen karakter gitt
 • 11
 • 5900
 • Word2003

Sammendrag av Tru og Tanke | Kap. 9-13

SAMMENDRAG KAPITTEL 9, 10, 11, 12 OG 13 TIL SIDE 198. Nynorsk.

Tru og Tanke vg3

KAPITTEL 9 – SÆRPREGET I KRISTENDOMMEN
KAPITTEL 10 – BIBELEN OG BIBELTOLKING
KAPITTEL 11 – HOVUDTREKK I DEN KRISTNE LÆRA
KAPITTEL 12 – KRISTEN ETIKK
KAPITTEL 13 – KRISTENDOMMEN UNDER SKIFTANDE FORHOLD

Utdrag

kva er hovusaka i kristendommen?
- at Gud grip inn i historia for å frelse menneska – utgangspunktet for den bibelske fortellinga.

Den bibelske fortellinga
-raude tråden i bibelen er forholdet mellom Gud og menneske.
- opner med at gud skaper verda og menneska, alt er godt. Men menneska gjer opprør mot rammene, nære fellesskapen øydelagt, menneska ikkje lenger tillit til kvarandre, livet blir eit slit for å overleve og ikkje paradis – syndefallet.
- menneska ønsker å greie seg utan gud – vere herre i eget liv, men gud søker å gi nye sjanser til fellesskap med han – den gamle pakta- avtalen med israel folket på sinai, deretter den nye pakta – innstifta av jesus under påskemåltidet.
- sentrum i bibelske fortellinga er den opphøgde og hellige gud sim blir født i ein stall i betlehem. Jesus den personen kristne trua dreier seg om, han er gud som har vorte menneske – inkarnasjonen
- slutter med visjon om nyskapt jord der ikkje fins lidning, sorg smerte og død, der openhet og nærhet mellom gud og menneske oppretta på nytt.
- at gud har vore tilstade på jorda på ein bestemt stad til bestemt tid er karakteristisk for kristendommen.
- gjennom det jesus gjorde vart fellesskapen mellom gud og menneska bygd opp at – utrykk for guds kjerlighet.

Inkarnasjon og bilete
- trua på gud vart menneske interesang konsekvens når det gjeld etetiske dimensjonen i kristendommne.
- den opphøgde gud, som ingen kan sjå utan å døy, skal ikkje vi lage bilde av
- men kristne historia prega av bilde. Vi har bilde av jesus i kirka. Gud som ikkje kan eller skal avbildast, har openberra seg gjennom jesus. Jesus heistorisk person som folk snakka emd, han åt og såv, han kan avbildast.
- særpreget i kristendommen gjer at den kristne kunsten er med på å forklare det sentrale innhaldet i trua.

Den rituelle dimensjonen
- når livet begynn – dåp. Når livet slutt – gravferdssermoni.
* dåpen er ein dåp i jesu kristi namn og markerer fellesskapen med jesus og med den kristne kirka.
* konfirmasjonen er ei velsigningshandling i kristi namn
* gravferdsritualet utrykker håpet om oppstode, slik jesus stod opp fra dei døde. « av jord er du kome. Til jord skal du verta. Av jorda skal du atter stå opp»

-riter knytta til vekedagane – søndagen – kirka – nattverden sentral... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av Tru og Tanke | Kap. 9-13

[25]
Brukernes anmeldelser
 • 24.02.2014
  Var en del skrivefeil som gjorde det vanskelig å lese igjennom. Også veldig korte(litt for korte) som gjorde det vanskelig å få en skikkelig flyt i lesingen. Men ellers greit notat.
 • 10.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dritt dårlig gramatikk, forstår ikkje alltid ka som står der, men grei fakta
 • 02.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Litt tynt sammendrag, men stikkords-setningene blir likevel gode.
 • 26.01.2015
  Skrevet av Student på 5. år
  topp, ga meg en 7er i matte! :)