Sammendrag av Politikk og demokrati Kapittel 5

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 4
  • 1707
  • Word2007

Sammendrag av Politikk og demokrati Kapittel 5

Notater til samfunnsfag kapittel 5 - Ny Agenda.

Utdrag

Politikk – handler om hvordan landet vårt skal styres. Det dreier seg om å prioritere de oppgavene samfunnet skal ta seg av. Politikk dreier seg om å lage lover og regler og løse en rekke fellesoppgaver for samfunnet. Et gode er noe vi trenger eller ønsker oss. Eks. er utdanning, arbeidsplasser, ferie… En byrde er noe vi blir pålagt, og som mange ønsker å unngå, f. eks. å betale skatt, avtjene militærtjeneste osv.
Demokrati – kommer fra gresk og betyr folkestyre. En styreform der folket har muligheter til å påvirke de politiske vedtakene. Innbyggerne har direkte eller indirekte innflytelse på de politiske beslutningene i staten der de bor. Ved indirekte eller representativt demokrati velger innbyggerne representanter som styrer på vegne av dem. Ved direkte demokrati treffer innbyggerne avgjørelsene ved folkeavstemning i bestemte saker. Når befolkningen deltar aktivt på alle samfunnsområder og ikke bare stemmer ved valg annethvert år, kalles det deltakerdemokrati.
... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av Politikk og demokrati Kapittel 5

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.