Sammendrag av Kjemien stemmer 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 50
 • 12381
 • Word2007

Sammendrag av Kjemien stemmer 2

Notater i stikkordsform fra alle kapitlene i boken "kjemien stemmer". Notatene er på 50 sider.

Kjemien stemmer 2, Cappelen Damm

Elevens kommentar

Noen skrivefeil, men er forstålig!

Innhold

1 Forskning i kjemi
2 Buffere
3 Redoksreaksjoner
4 Analyse av uorganiske stoffer
5 Reaksjoner i organisk kjemi
6 Separasjon og instrumentell analyse
av organiske stoffer
7 Næringsstoffer
8 Reaksjoner i cellene
9 Elektrokjemi
10 Materialer

Utdrag

1 Forskning i kjemi
Sammendrag
• Å forske er å finne frem til noe nytt på en systematisk måte.
• Å følge den vitenskapelige metoden vil si å være kritisk til den infomasjonen forskere bygger på i sitt arbeid, og at forskere er åpne om hva de har gjort.
• Det er særlig på to områder i kjemien det er blitt oppdaget mye nytt i de senere årene. Det er innenfor livets kjemi og materialkjemi.
• Etikk er læren om moralen slik kjemi er læren om stoffene. Moral er de reglene og verdiene vi er opplært til å leve etter. De ble innpodet i oss da vi vokste opp, og var bestemt av kulturen i vårt oppvekstmiljø.
• Vi sikrer at forskning er etisk forsvalig ved å lage regler for hvordan forskning skal planlegges og utføres. Det eksisterer også forskjellige straffereaksjoner for dem som bryter reglene.
• Alkymi og homøopati er eksempler på forklaringsmodeller som ikke er forenlig med kjemiens og andre naturfags forklaringer

2 Buffere
2.1 Buffere gir kontroll med pH
Hva gjør en buffer? - En buffer er en løsning er pH ikke blir endret vesentlig når vi tilseter små mengder sterk syre eller sterk base.
Vi kan lage buffere på flere måter på et laboratorium:... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av Kjemien stemmer 2

[55]
Brukernes anmeldelser
 • 07.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra sammendrag. Får med de viktigste punktene, uten å bli for overfaldisk, eller for dyptsynkende. Inneholder de viktigste illustrasjonene og tabellene som er med i boken. Anbefaler dette sammendraget for dem som vil ha en oversikt av boken, om det så er for privatister, eller folk som skal ha muntlig eksamen. Når det gjelder muntlig eksamen, fungerer sammendraget veldig bra når detkommer til å få et kjapt overblikk over pensum. (Dette gjelder den "gamle" 30 min. reformen)
 • 11.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Godt sammendrag. Lite figurer som forklarer stoffet og som man kan knytte teksten opp mot. Får dermed ikke stort utbytte av sammendraget.
 • 01.06.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra, men mot slutten ble det en del skrivefeil. Forsto det meste du prøvde å skrive.
 • 05.05.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  MEGET bra! Veldig god oppsummering fra hvert kapittel. Lagt ned et veldig bra arbeid her.