Sammendrag av Fokus kapitel 3, 4, 11 og 15

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 6
  • 2253
  • Word2007

Sammendrag av Fokus kapitel 3, 4, 11 og 15

Teksten har notater til Samfunnsfag fokus kapitel 3: Norsk mangfold, 4: Norge møter verden, 11: Snart voksen – personlig økonomi, 15: Å starte egen bedrift.

Utdrag

Kapitel 15
• Bedriftsetablering, sette opp en forretningsplan, hva skal den inneholde?: Markedsvurdering, markedsføring, bemanning, lokal og utstyr, Kapital behov, finansiering, kunne sette opp et budsjett, Må kjenne til de tre ulike selskapsformene; Aksjeselskap, enkeltmannsforetak, ansvarlig selskap, Økonomiske støtteordninger.
• En markedsvurdering handler om å finne ut hva priser, etterspørsel, konkurranse og slikt er i området. Markedsføring er å få folk til å få vite om bedriften. Bemanning er hvor mange og hva slags folk man trenger til å jobbe i bedriften. Lokal og utstyr er å vite hva slags utstyr som er nødvendig og hvilke lokaler som er lønnsomme. Kapital behov er hvor mye penger man trenger for å kunne starte opp bedriften. Finansiering er hvordan man skal skaffe seg pengene til å starte bedriften. Man må vite hvilken selskapsform man skal ha. Man må kunne sette opp et budsjett, å sette opp et budsjett er å skrive ned hva man tror man får i inntekter og utgifter det kommende året for å kunne se om man går i pluss... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av Fokus kapitel 3, 4, 11 og 15

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.