Sammendrag av Ergo, Fysikk 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • Ingen karakter gitt
 • 9
 • 2078
 • PDF

Sammendrag av Ergo, Fysikk 1

Dokumentet er et sammendrag av boken Ergo for Fysikk 1. Alle viktige formler og konsepter er med, bortsett fra kapittelet om halvleder og teknologi.

Kapittel 1: Bevegelse
Kapittel 2: Newtons lover
Kapittel 3: Mekanisk energi
Kapittel 4: Termofysikk
Kapittel 6: Atomfysikk
Kapittel 7: Kjernefysikk
Kapittel 8: Astrofysikk
Kapittel 9: Elektrisitet

Utdrag

Newtons 1. Lov: Hvis summen av kreftene som virker på et legeme er lik null, vil legemet beholde sin tilstand av ro eller rettlinjet bevegelse med konstant fart:
når
Newtons 2. Lov: Summen av kreftene som virker på et legeme er lik legemets masse ganger akselerasjon:

Newtons 3. Lov: Hvis et legeme A virker på B med en kraft, vil B virke tilbake på A med en motsatt rettet, men like stor kraft. Denne kalles motkraft. Kreftene virker på hver sin gjenstand... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av Ergo, Fysikk 1

[131]
Brukernes anmeldelser
 • 17.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne pdfen inneholder faktisk feil, helt grunnleggende feil. Også enkelte skrivefeil som kan forvirre den uvitende. Grei oversiktelig oppfriskningsverktøy for en som kan fysikk fra før, men altså inkludert fakta- og skrivefeil.
 • 07.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Til god hjelp dersom en sliter litt med fysikk! Veldig oversiktlig, med inndeling i kapitler. Har med formlene en måtte trenge, i tillegg til å ha med forklaringer til formlene. Har med det viktigste en måtte trenge.
 • 20.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  God skrevet, men kanskje vel overfladisk.
 • 26.09.2016
  Veldig ok til privatisteksamen.