Sammendrag av Bi 1 kap 6 & 7

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 8
 • 1168
 • PDF

Sammendrag av Bi 1 kap 6 & 7

Sammendrag av kapittel 6:"Transportsystemer i planter og dyr" og 7: "Vekst og utvikling hos planter" fra biologi 1.

Innhold

Kapittel 6 - transportsystemer i planter
og dyr
6.1 transport
Vann
6.2 transportsystemer i planter
Transportsystemer
Ledningstrenger  spesialiserte rørsystemer i langtransporten
Organer som er viktige i langtransporten hos planter
Transportsystemer hos dyr
SIRKULASJONSSYSTEMET
Kapittel 7 vekst og utvikling hos
planter
Vekst
Frøspiring
Plantehormoner
Praktisk bruk av plantehormoner
Bevegelser hos planter
Ytre påvirkning av vekst og utvikling hos planter

Utdrag

6.1 transport
Transport= å frakte noe fra ett punkt til et annet.
Vann
• Vann inngår i alle viktige transportoppgaver i levende organismer.
• Vannets egenskaper
o Polar kovalent binding
o Hydrogenbinding
o Kapillærkrefter
 Adhesjonskrefter (krefter som virker mellom vannmolekylene og cellulosemolekylene i celleveggen hos vedrørceller) og kohesjonskrefter (krefter mellom vannmolekylene)
6.2 transportsystemer i planter
• Planter transporter vann, oppløste mineraler, fotosynteseprodukter og vekstregulerende hormoner.
• Stor variasjon i habitat  evolusjonen har drevet fram ulike tilnærminger til det å ta opp og transportere vann.
• Kompleksiteten til transportsystemene øker med størrelsen på organismene... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av Bi 1 kap 6 & 7

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 20.11.2012
  Veldig bra! Et oversiktlig og ryddig sammendrag, hvor det viktigste er med.
 • 29.01.2014
  Denne var helt grei, synes kanskje at den manglet litt mye viktig fakta.
 • 05.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 14.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:)