Behov og emosjoner | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1079
 • Word2003

Behov og emosjoner | Sammendrag

Sammendrag av kapittelet Behov og emosjonar, kap. 5.
Sammendraget dekker Maslows behovsteori og går fort gjennom ulike følelser / emosjoner og teorier rundt følelser.

Utdrag

Behov:

Behov og emosjonar (kjensler) er sentrale i utviklinga til mennesket og er ein del av grunnlaget for åtferda vår.

Eit behov er ein mangeltilstand i deg, eit signal om at du treng noko som kan fjerne mangelen.

Behov fører til handling:

Behova blir noko av grunnlaget for det du gjer, for åtferda di. Men når behova fører til handlingar, blir dei ikkje lenger berre kalla behov. Når behovet fører til handling, seier me at det er eit motiv.
Motivasjon er ein indre tilstand i individet som gir energi og retning til handling.
Jamvektsteorien seier at eit behov blir til eit motiv når eit individ opplever ei eller anna form for ubalanse... Kjøp tilgang for å lese mer

Behov og emosjoner | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 22.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra sammendrag. last ned