Sammendrag Kap. 7 og 8. | Geografi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 1233
 • Word2003

Sammendrag Kap. 7 og 8. | Geografi

Oppgaven inneholder sammendrag av kapittel 7-8, hvor jeg på denne prøven fikk karakter 6. Nynorsk.

Kapittel 7 Den globale befolkningssituasjonen
Kapittel 8 BEFOLKNINGSUTVIKLING I NOREG

Geografi Cappelen Damm

Utdrag

Den globale befolkningssituasjonen
• Thomas Robert Malthus(1766-1834)  auka befolkning, hungersnaud+ høgare dødsratem og lågare vekst
o 2 hindringar som kan avgrense.. naturlige hindringar: folketalet: krig, epidemiar, hungersnaud …. Førebyggjande hindringar: tiltak for barneavgrensning ( seksuell forsaking, abort, høgare ekteskapsalder)
• Geometrisk vekst: 1 million, 2 million
• Arimetisk vekst: 1,2,3,4,
• Ester Boserup: ffolkeauke kan føre til auka kunnskap, betre teknologi, høgare arbeidsinnsats  matproduksjonen aukar meir enn aritmetisk
• Prevansjonsmiddel kunne gjere barneavgrensing og familieplanlegging mogeleg.
• Befolkningsproblem kjem av politisk grunnar ? ujamn fordeling ?
• Imperialisme og kolonialisme er erstatta av ein verdshandel der dei rikaste landa og nasjonale selskap held prisane nede.
• Er ikkje fattige pga mange barn, men mange barn pga dei er fattige¨
• Ein må bremse veksten, og få ein meir rettferidis fordeling av ressursar.

Den demografiske overgangen
o Fødselrate: tal på fødte per 1000 innbygga
o Dødsrate: tal på døde per 1000 innbyggarar
o Demografi : befolkningslæra
o Naturleg tilvekst : fødselsrate – dødsrate over tid
o Den demografiske overgangen er knytt til sosiale og økonomsike utviklinga i landet.
o Fase 1 høge døds og fødselsratar via ein demografisk overgang endar utviklinga med låge verdiar for begge ratane... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag Kap. 7 og 8. | Geografi

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 28.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Hjalp veldig på prøven. Men som sagt, kjedelig at den er skrevet på nynorsk.
 • 22.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  burde blitt skrevet på bokmål, men hjalp meg på prøven !
 • 12.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg1
  bra! hjelput meg til prøven
 • 29.05.2014
  Bra men ganske kort+ skulle ønske det stod på bokmål..