Sammendrag Geografi Vg1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 15
 • 6048
 • PDF

Sammendrag Geografi Vg1

Dokumentet inneholder stikkord som er delt inn til hvert kapittel/emne innenfor faget; geografi vg1 (kap.1 er ikke tatt med, siden dette er et innføringskapittel). Kapitlene er delt inn i hoveddeler, og deretter i emner. Dette gjør at stoffet er oversiktlig og enkelt å få kontroll over. Stikkordene bør brukes sammen med lærestoffet i geografi for å få størst mulig utbytte av dem. De er ment som et hjelpemiddel til å huske stoffet bedre og trekke frem det som er viktig. Stikkordene fungerer godt som forberedelse og hjelpemiddel til eksamen.

Stikkordene er utarbeidet fra læreboken "Geografi", Cappelen Damm, utg. 2009.

Lærers kommentar

Jeg tok geografi som privatist, og har derfor ingen kommentar fra lærer. Men jeg brukte stikkordene under eksamen i geografi, og snakket ut fra dem. Det var eksamen med 30 min forberedelse etter uttdelt oppgave, og da er det viktig å ha kontroll på alt stoffet før eksamen. Stikkordene er perfekt til bruk i en slik sammenheng. Sensor var fornøyd, og gav meg karakteren 6.

Elevens kommentar

Stikkordene noen mangler. Jeg har vurdert noe stoff som viktigere enn annet, og noen ting er dermed ikke tatt høyde for. I tillegg er ikke stoffet i seg selv en kilde til lærdom. Man bør derimot bruke de sammen med en lærebok i geografi vg1.

Innhold

Kap. 2: Indre krefter og de store landformene på jorda
Kap. 3. Ytre krefter og landformer
Kap. 4. Vær og klima
Kap. 5. Ressurser, næringsliv og bosetning i Norge
Kap. 6. Landskap og arealbruk
Kap. 7. Den globale befolkningssituasjonen
Kap. 8. Befolkningsutviklingen i Norge
Kap. 9. Levekår, utvikling og globalisering

Sammendrag Geografi Vg1

[72]
Brukernes anmeldelser
 • 02.05.2012
  Skrevet av Student på 1. år
  Liker strukturen på sammendraget og punktene du tar med, men innholdet synes jeg er dårlig, og noen ganger feil. på side 1 "drivkraft" du skriver ikke hvor dette skjer "jordskjelv" platene trenger ikke bevege seg parallelt side 7: "jordbruksområder i Norge" her må du ha med oslofjordsområdet side 8: "petroleumsvirksomhetens betydning for Norge" Unødvendig punkt dersom du ikke forklarer det mer inngående. (Velfersstaten, HVORDAN bruker vi oljepengene (vi bruker kun avkastningen) bærekraftig utvikling er stikkord) Side 11: "demografisk treghet" Det du har skrevet her forklarer ikke hva demografisk treghet er. trekk inn samlet fruktbarhetstall ved tidligere tidspunkt i forhold til nå. Side 13: "fruktbarhet" At barn er blitt en kostnad forklarer ikke alene fødselsnedgangen. vi har svært gode velferdsordninger i Norge (barnetrygd, mamma/pappapermisjon). Trekk fram prevensjonsmidler og abort, livsstil, utdanningsnivå, kvinner i arbeid og gjennomsnittlig alder for førstegangsfødende. "befolkningsstruktur" Et sammendrag skal ikke stille leseren spørsmål, i det minste ikke uten forslag til løsning. Trekk fram arbeidsinnvandring og oljefondet (statens pensjonsfond utland) side 14: "inndeling av verden" Kina og India er ingen typiske NIC land. Brasil, Malaysia, Sør- Korea er eksempler. "Flernasjonale selskaper" sammenslåing av selskaper i flere land er ikke definisjonen på et flernasjonalt selskap
 • 10.11.2014
  Skrevet av Student på 1. år
  Jeg synes at dette er svært gode notater. Det er enkelt å finne fram til det man trenger, og strukturen er god. Dersom man mangler forkunnskaper kan disse notatene gi en innføring. Opplysningene i notatene går ikke så mye i dybden at man vil få en dybdeforståelse (som man trenger for å få høy måloppnålese) bare av lese dem, men det er heller ikke poenget med notater.
 • 19.11.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra
 • 24.10.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dårlig.. Mangel på mye informasjon