Bølger og Stråling | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Fysikk 1
 • 6
 • 6
 • 1468
 • PDF

Bølger og Stråling | Sammendrag

Her finner du et sammendrag i fysikk 1 som handler om bølger og stråling. I sammendraget kan du bl.a. lese om lydbølger, elektromagnetiske bølger, lys, radiobølger og mikrobølger. Sammendraget kan hjelpe som et supplement hvis du skal øve til prøve, eller hvis du trenger en oppsummering i emnet om bølger og stråling.

Innhold

2.1 Bølger
2.2 Lydbølger
Fra lydbølger til hørselsinntrykk:
2.3 Elektromagnetiske bølger
Det elektromagnetiske spekteret:
2.4 Lys
Atomer:
Sola:
Absorpsjonsspekter:
Nordlys:
Kunstige lyskilder:
Laser:
2.5 Radio. Og mikrobølger
Mobiltelefoner:
Infrarød stråling:
Synlig lys:
Laserlys:
Ultrafiolett stråling:
Soling:
Røntgenstråling:
Gammastråling:
Ozonlaget:
Nordlys:
Alfastråling:
Betastråling:
Gammastråling:

Utdrag

- Lydbølger er bølger som dannes når en lydkilde svinger fram og tilbake og setter i gang svinginger.
- En lydbølge forplanter seg som fortetting og fortynning.
- Lyd er bølger som dannes når en lydkilde svinger fram og tilbake og setter i gang svingninger i lufta. Når lydkilden, for eksempel en høyttalermembran eller en gitarstreng svinger den ene veien, vil luftmolekylene på denne siden bli presset sammen. Det oppstår en fortetting. Når den like etter svinger i motsatt retning, etterlater den seg en fortynning av luftmolekylene. Det blir hele tiden nye fortettinger og fortynninger i lufta, som brer seg utover.
I luft: 343 m/s ved 20 celsius
I vann: 1500 m/s – partiklene er mer tett sammen, derfor går det raskere.
I stål: 5000 m/s – lufta forplanter seg raskere i metall enn i lufta.
- Hz: vanlig hørsel: 250 – 4000Hz (unge kan høre opptil 20 000 Hz)

...

- Synlig lys består av flere farger: ”ROGGBIFF”: rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo, fiolett
- Rødt lys har størst bølgelengde og lilla har minst.
Atomer:
- Atomer kan sende ut EM-stråling
- Når atomer blir tilført energi, kan et elektron hoppe i et høyere skall: ( ett skal lenger ute, se side 59) Elektronet hopper straks tilbake, og da sendes energien ut igjen som et foton.
- Dette fotonet er en liten pakke med bølgeenergi
- Emisjonsspekteret til et grunnstoff viser hvilke bølgelengder grunnstoffet kan sende ut.
- Hvert grunnstoff har sitt unike emisjonsspekter
Sola:
- På sola blir gassatomene utsatt for mye energi og elektronene hopper opp i et høyere skall.
- Når elektronene hopper tilbake sendes så mange ulike fotoner ut at det blir et sammenhengende spekter. Spekteret består av både synlig lys og UV-lys.

...

Gammastråling:
Korteste bølgene i det elektromagnetiske spekteret
Svært stor energi - kan skade eller drepe celler hos planter, dyr og mennesker
Utnyttes til strålebehandling av kreft
Det strålende sola
Sola sender ut elektromagnetisk stråling og partikkelstråling.
Partikkelstrålingen (solvinden) består stort sett av elektroner og protoner, og gir opphav til nordlys
Den elektromagnetiske strålingen fra sola består i hovedsak av infrarød stråling, synlig lys og ultrafiolett stråling. Den kraftigste UV-strålingen blir heldigvis absorbert i atmosfæren (200-300 nm blir helt absorbert)
Ozonlaget:
15-20km over bakken
Stopper mesteparten av UV-C-strålingen og en del av UV-B-strålingen
Mengden varierer med årstiden, hvilket sted på jorden vi befinner oss på, gassutslipp fra vulkanutbrudd og ulike værforhold
KFK-gassene spaltes når de kommer opp i høyere luftlag. Da dannes det frie kloratomer, som kan bryte ned ozonmolekyler i atmosfæren. Disse kjemiske reaksjonene er kjedereaksjoner, og ett kloratom kan... Kjøp tilgang for å lese mer

Bølger og Stråling | Sammendrag

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 22.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  litt hjelp noe tekt ikke riktig, men det et bra Sammendrag!!!!!
 • 15.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjempe bra. hjalp litt