Grip teksten | Kap. 1 Middelalderen | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Norsk
 • Ingen karakter gitt
 • 13
 • 3204
 • Word2007

Grip teksten | Kap. 1 Middelalderen | Sammendrag

Sammendrag fra kapittel 1 om Middelalderen i læreboken Grip teksten til norsk på Vg2.

Sammendraget inneholder notater og stikkord om litteratur i middelaladeren.

Innhold

Notater – Middelalderen
Litteratur og forfattere i middelalderen og våre dager
Å fortelle med bilder – bysantinsk kunst
Det religiøse livet
Lærdom og universiteter
Ridderkulturen
Karneval og drama, på torg og kriketrapper
Fra romansk til gotisk
Germanske fortellinger om helter og guder
Eddadikt
Skalder og skaldekvad
Formen på eddadikt og skaldekvad
En norrøn skriftkultur vokser fram
De første bøkene
Historieskriving i Norge og på Island
Snorre Sturlason
Islendingesagaer
Norsk middelalderkunst
En ny bykultur vokser fram i Europa
Dante Alighieri
Francesco Petrarca
Giovanni Boccaccio
Geoffrey Chaucer
På vei mot renessansen
Pest i Norge – tap av selvstendighet, språk og kultur.
Tristram
Frans av Assisi
Thomas Aquinas
Chrétien de Troyes
Beowulf
Sigurd Fåvnesbane
Sigvat Skald

Utdrag

- 500 – 1500 e.Kr
Romersk Antikk
500 – Tidlig Middelalder
Religiøs litteratur på latin
1000 – Høymiddelalder
Ridderkultur
Rolandskvadet
Snorre
Sagalitteratur
1300 – Senmiddelalder
Dante Allighieri
1500 – Renessanse

- Vikingtiden = 800 – 1050 e.Kr
Europeisk historie, middelalderen fra ca. 500 til 1500 e.Kr
Tiden mellom antikken og renessansen.
Hellas og Romas storhetstid.
Romerriket dominerte Europa de siste fem hundre årene av antikken.
Romerriket gikk til grunne i 476.
Ble invadert av germanske folkestammer
Gotere
Saksere
Frankere

- Bysantinske riket
Bysants – Dagens Istanbul
Frem til 1400-tallet
Erobret av tyrkerne.
Østromerske riket
Tyrkia
Midtøsten
Hellas
Balkan
Nord-Afrika og Italia (på sitt største)

- 1500-tallet
Byene vokser
Ble rikere
Sjøfarere seilte jorda rundt
Fant nye kontinenter
Teologer tvilte om pavens autoritet
Antikkens kultur ble gjenoppdaget og dyrket... Kjøp tilgang for å lese mer

Grip teksten | Kap. 1 Middelalderen | Sammendrag

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 17.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Hjalp meg veldig mye angående emne, mye lettere å lese ett sammendrag enn å analysere det selv :-) Takk for hjelpen!
 • 10.04.2015
  Brukes til eksamensforberedelser. Fin og lettlest tekst.
 • 05.01.2016
  Nydelig ! Den hjalp godt :D
 • 22.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig godt sammendrag av alt som er i kapittel 1