Samfunnsøkonomi 2 eksamen 2011

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • 4
 • 15
 • 2934
 • PDF

Samfunnsøkonomi 2 eksamen 2011

Oppgave 1a IBAS Prisdannelse ved monopol,
Oppgave 1b monopolistisk konkurranse(merkevarer),
Oppgave 2a Pengepolitikk og finanspolitikk.
Oppgave 2b Rentas virkning på arbeidsledighet og inflasjon.

Eksamensett for 2011.

Lærers kommentar:
venter på svar fra sensor.

Elevens forslag til forbedringer:
Det er sikkert ting som kan gjøres bedre.

Utdrag

Gitt at IBAS har monopol på markedet, så må vi først se på årsaker til at monopol oppstår.

En bedrift har patent på en vare, bedriften har inngått avtaler med andre bedrifter. I dette tilfelle så ser det ut som om IBAS har utkonkurrert sine motstandere. Monopol gir bedriften makt til å bestemme prisen på produktene sine og produsksjons mengden siden all etterspørsel er rettet mot IBAS.

La oss anta at bedriften rekonstruerer mengde M0 slik det er vist på figuren ovenfor ved en pris som tilsvarer P0 på figuren. Dersom bedriften vil øke sin kapasitet det vil si å rekonstruere flere maskiner vil dette føre til at til at bedriften må senke prisen for å kunne rekonstruere flere maskiner. IBAS må derfor redusere prisen fra P0 – P1 for å kunne rekonstruere mengde M1 slik det er vist på figuren. Etterspørselskurven viser at bedriften må senke prisen fra P0 – P1 for å få rekonstruert flere maskiner. Når prisen senkes vil konsumentene etterspørre mer av deres tjenester og produsentene vil kunne selge mer av sine tjenester. Pris reduskjonen vil føre til at bedriften mister inntekter, men totalt sett netto inntekten øke på grunn av produksjonsøkningen som skjer ved at bedriften senker prisen. Totalt sett vil inntekts økningen være større enn inntekts reduksjonen. Slik figuren viser så er avtanden mellom M0 og M1 større enn avstanden mellom P0 og P1. Dermed vil differansen mellom de utgjøre marginalinntekten som er inntektsøkningen forårsaket av økt produksjon. Derfor bør produksjonsøkningen gjennomføres... Kjøp tilgang for å lese mer

Samfunnsøkonomi 2 eksamen 2011

[14]
Brukernes anmeldelser
 • 03.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  asflkaæfsadæølgæøsdglæsdægøsd
 • 21.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig lærerikt! Denne oppgaven hjalp meg mye under eksamen
 • 19.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig god, men ikke komplett
 • 07.05.2014
  Hjalp meget godt på tentamen innenfor faget sosøk 2