Samenes historie

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • 5
 • 4
 • 1098
 • PDF

Samenes historie

I denne oppgaven har jeg valgt å skrive om samenes historie opp gjennom årene. I oppgaven har jeg valgt å legge mest vekt på samenes fornorskningspolitikk. Problemstillingen min ble da følgende: ”Hvordan har samene integrert seg i det norske samfunnet?”

Utdrag

I denne oppgaven har jeg valgt å skrive om samenes historie opp gjennom årene. I oppgaven har jeg valgt å legge mest vekt på samenes fornorskningspolitikk. Problemstillingen min ble da følgende: ”Hvordan har samene integrert seg i det norske samfunnet?” For å besvare denne problemstillingen vil jeg først definere begrepet ”same”. Deretter vil jeg skrive om den begynnende koloniseringen i Sameland, fornorskningspolitikken deres, samisk kultur blir verdifull, Altasaken og tilslutt kommer det litt om sametinget. Før jeg avslutter oppgaven har jeg lyst til å se nærmere på hvordan samer lever i Norge i dag.
Hva er Samer?
”Man er en same når man oppfatter seg selv som en same, eller når en selv eller en av ens foreldre eller besteforeldre skal ha hatt samisk som hjemmespråk”, Sameloven 1988 (http://www.museumsnett.no). Samene er de første beboerne i Norge. De blir definert som urfolk. I dag blir samene sett på som en etnisk minoritet i Norge. Med det mener jeg en folkegruppe som utgjør et etnisk-kulturelt mindretall av et lands befolkning. Både samene og andre urfolk har ulike tradisjoner og ritualer som har bidratt til å gjøre Norge til et mer fargerikt land.
Sameland:
Gamle samiske myter forteller oss hvordan samene foretok lange vandringer før de endelig slo seg ned i Sameland. Fra gammelt av har samene vært en fangst og jegerfolk. På Kjelmøya i Sør-Varanger er det funnet redskap av bein som stammer fra Kristi fødsel.
På den tiden gikk flere jaktlag sammen og dannet en sameby, slik ble også samfunnsinndelingen. Samfunnet tilpasset seg naturens kår og flyttet etter ressursene. Bostedet deres forandret seg fra sesong til sesong. Slik unngikk de også oppstyr med nordmenn... Kjøp tilgang for å lese mer

Samenes historie

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 28.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjempe bre skrevet og relevant stoff til problemstillingen. komkusjonen burde være ennå mere tydelig.
 • 05.05.2014
  bra for å lage muntlig fremføring om samenes historie
 • 04.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fin til innlevering / pp.
 • 11.12.2013
  grei, jeg fikk bruk for det!