Samene - et urfolk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • 5
 • 2
 • 581
 • PDF

Samene - et urfolk

Presenterer hovedtrekk ved samisk kultur i dag og reflekterer over hva det vil si å være urfolk.

Lærers kommentar:
Bra, god info

Elevens forslag til forbedringer:
God info. Kunne vært noe mer utfyllende.

Utdrag

Samene er et urfolk som har levd i det nordlige Norge, Sverige, Finland og også på Kolahalvøya i mange hundre år. Men hva er egentlig et urfolk? FN definerer urfolk som folk som helt eller delvis har bevart sin tradisjonelle kultur og sine verdier og institusjoner, og som levde i et visst landområde før storsamfunnet overtok eller staten ble etablert. Urfolk er som regel en minoritet i et land slik som samene er i Norge.
Den samiske identiteten kommer blant annet til uttrykk gjennom klesdrakt, kunst, musikk og ved at det samiske språket brukes.
De fleste samer i dag har den samiske klesdrakten, som kalles for kofte. Noen har den kanskje liggende innerst i skapet og drar den bare frem i spesielle anledninger, mens andre går med den daglig.
Joiking er samenes spesielle form for sang, og den er en viktig del av den samiske kulturen. Mari Boine Persen er et eksempel på en artist som har vist at det er mulig å knytte det samiske språket til moderne musikk og på den måten utvikle den samiske musikkulturen. I 1980 deltok Norge i Melodi Grand Prix med en sang som inneholdt joik.
Samisk kultur er like mangfoldig som den norske kulturen. Det samiske språket har flere dialekter som er like nær hverandre som norsk og svensk og like forskjellige som norsk og islandsk... Kjøp tilgang for å lese mer

Samene - et urfolk

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 24.10.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Oversiktlig og ryddig oppsett, Bruker ikke for vanskelig ord i teksten. Mye bra fakta!
 • 28.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  det var bra besvart. skulle gjerne hatt litt mer stoff.
 • 18.03.2015
  Veldig godt skrevet - bra innhold.
 • 13.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  hjalp meg med en oppgave