Samene og fornorskningspolitikken

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1019
 • PDF

Samene og fornorskningspolitikken

Handler om samene og fornorskningspolitikken. Og hvordan dem er den dag i dag.

Lærers kommentar

Veldig bra! Mye god informasjon og egne meninger. Godkjent.

Innhold

Historiske punkter som har blitt preget av fornorskingspolitikken
Da Sápmi for førstegang ble delt opp av nasjonale grenser
Da samenes kultur og historie ble preget av det norske
Da myndighetene prøvde å fornorske samene
Hvordan er det idag? Er det fortsatt urettferdighet? Drives det fortsatt med fornorsking?

Utdrag

Samene er et folk som bor i fire land; Norge, Sverige, Finland og Russland. De fleste bor i bestemte områder i disse landene, som før i tiden var et sammensatt land kalt Sápmi - lappeland. Men hvorfor har de ikke et eget land i dag? Hva skjedde? Det var jo samene som kom først. Hvorfor kan samene her i Norge både snakke samisk og norsk, i mens vi ikke kan snakke samisk? Er samene blitt assimilert av fornorskingspolitikken til å ta for seg den "norske" kulturen og språket, eller ikke? Jeg skal ta med flere punkter i samenes historie, som jeg selv forbinder med fornorskingspolitikken og hvordan vår nasjon har blitt slik den er den dag i dag.

Da Sápmi for førstegang ble delt opp av nasjonale grenser
Året 1751 er en sentral del av samenes historie. På denne tiden var Danmark og Norge fortsatt i union med hverandre, det samme gjaldt Sverige og Finland. Grensetraktaten mellom Sverige-Finland og Danmark-Norge fra 1751 innebærte at Sápmi for første gang ble delt opp... Kjøp tilgang for å lese mer

Samene og fornorskningspolitikken

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 06.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  masse bra info:) oversiktlig.
 • 16.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Lettlest og forståelig.
 • 17.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg1
  Den kunne bli bedre..
 • 10.12.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  ......................