Sammendrag Psykologi A - Kapittel 1 - Innføring i psykologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Psykologi 1
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 724
  • PDF

Sammendrag Psykologi A - Kapittel 1 - Innføring i psykologi

Inneholder sammendrag av 1. kapittel i Psykologi A.

Sammendraget gir deg en rask gjennomgang av ulike psykologiske teorier og retninger, og fungerer godt som en forberedelse til en prøve eller eksamen i psykologi. Sammendraget gir deg også en fin innføring i psykologi og hvorfor vi tenker som vi gjør.

Utdrag

- Det biologiske perspektivet: ARV
Muligheten for at gen for ei teneleg atferd og kan ha vorte selektert gjennom naturleg utval.
Kopling mellom atferd og dei 10 mrd nervecellene som finst i hjernen.
- Det psykodynamiske perspektivet: INDRE KJENSLER
Utvikla av Sigmund Freud. Teorien byggjer på eit naturvitskapleg grunnlag; behova våre har ei fysiologisk forklaring. Alle handlingane våre har klare årsaker, men desse årsakane er ikkje alltid oss bevisst. Mange av dei viktigaste årsakane til handlingane våre finn vi i dei erfaringane vi gjorde oss i barndommen, og særleg i den tidlege barndommen. Utifrå dette utvikla Freud den psykodynamiske teorien; han forklarer korleis personlegdommen vår blir til og korleis han er bygd opp. Handlingane våre er mykje styrt av indre krefter og tidlegare erfaringar, i følge denne teorien.
- Det åtferdspsykologiske perspektivet: HANDLINGAR
Studerer handlingar for å forstå kvifor vi handlar slik vi gjer, gjerne kalla den behavioristiske teorien eller den innlæringspsykologiske teorien. Skinner er sentral i denne teorien... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag Psykologi A - Kapittel 1 - Innføring i psykologi

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 22.04.2010
    godt sammendrag av første kapitell i psykologi a