Salter i vann | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • 5
  • 7
  • 862
  • PDF

Salter i vann | Rapport

Her finner du en kjemirapport som handler om salter i vann. Hensikten med forsøket var å undersøke om ulike salter gir sur, basisk eller nøytral løsning i vann. I rapporten finner du en fremgangsmåte som beskriver forsøket, og en oversiktlig fremstilling av resultatene i en tabell. I tillegg presenteres de relevante reaksjonsligninger.

Innhold

Hensikt
Utstyrsliste
Fremgangsmåte
Resultat
Konklusjon
Feilkilder

Utdrag

Det første vi gjorde var å ta frem det utstyret vi trengte. Oppi alle reagensglassene helte vi noen mL BTB – vann. Noen korn av ett salt tok vi oppi et reagensrør. Vi ristet forsiktig, og observerte! Vi så straks at flere av de forskjellige saltene fikk ulike farger i BTB-vannet. Fargene varierte mellom grønt, blått og gult. Ut i fra dette ble det mulig for oss å kunne kartlegge om saltene var basiske, nøytrale eller sure i vann.
Etter at vi hadde puttet saltene i reagensglassene stakk vi pH – papir oppi for å finne ut den nøyaktige pH – verdiene til saltene. Vi fant straks ut at pH – papirene var litt gamle da de for det meste viste pH 6 på de saltene som var svake baser, nøytrale og svake syrer.

...

Av tidligere kunnskap vet vi at ingen av alkalimetallene og jordalkalimetallene har evnen til å ta opp eller å gi fra seg H+ (proton) til vannmolekylene. Av den grunn har jeg skrevet ”ingen reaksjon” bak natriumion i vann.
Kan gi fra seg proton til vannmolekyl. Derfor kan vi konkludere med at det er en syre, og fordi natriumionet ikke reagerer vil saltløsningen bli sur. Vi ser at Ka (syrekonstanten) er ganske lav. Det betyr at denne syren er svak.
Observasjonene vi gjorde under forsøket viste oss en blå farge da vi helte saltet i vannet.
Dette er en feil som kan komme av ulike feilkilder som for eksempel ureint utstyr.

...

Hvis man skal avgjøre om en løsning av et salt i vann blir nøytral, sur eller basisk må vi finne ut noe om ionene saltet er sammensatt av. På den måten kan man vite om ionene kan reagere med vannmolekyl. Syrer kan gi fra seg proton, mens... Kjøp tilgang for å lese mer

Salter i vann | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.