Salter i fast form | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • Ingen karakter gitt
  • 3
  • 378
  • PDF

Salter i fast form | Rapport

Labrapport om salter i fast form. Rapporten handler mye om forskjellige krystallformer.

Utdrag

Utstyr
- Stereolupe
- eller mikroskop med svak forstørrelse
- Filtrerpapir eller objektglass


Salter er i fast form bygd opp av positive og negative ioner som holdes sammen av ionebindinger. Ser vi nøye på krystaller, fin¬ner vi at hvert stoff har bestemte former og at de har utviklet krystallflater som danner bestemte vinkler med hverandre. Mer info om ulike grunnkrystallformer:

---

Gjennomføring
Legg noen korn av saltet på filtrerpapiret eller objektglasset og se på saltet i stereolupen eller mikroskopet (8-20 X for¬størrelse passer).

Tegn krystallen med riktig farge, flater, symmetrier og vink¬ler. Noter forstørrelsen.

Se på flere salter som læreren har lagt fram.

---

Kobbersulfat er små, gjennomsiktige krystaller. Krystallformen til CuSO4*5H2O er triklin. De ser altså ut som skjeve prismer.


Kaliumpermanganat KMnO4:


Kaliumpermanganat er lilla og har mye metallglans. Krystallformet til stoffet er ortorombisk, altså ser de ut som avlange rektangler.

Nikkelsulfat NiSo4:... Kjøp tilgang for å lese mer

Salter i fast form | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.