Salg og service notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • Ingen karakter gitt
  • 24
  • 4214
  • PDF

Salg og service notater

Notater fra salg og service, som inneholder hovedemnene:

Samfundsutvikling
Forbrukerforhold
Konkurranseforhold
Virksomhetens ide og mål
Markedsanalyse
Målgruppe

Bemerk at notatene er skrevet på dansk.

Utdrag

Ved demografisk udvikling forstås læren om befolkningens sammensætning ud fra antal, køn, alder, indkomst, uddannelse, stilling, boligform og familiestørrelse.

3. Økonomisk udvikling
Ved inflation forstås, at der sker en stadig stigning i såvel priser som indkomster.
Ved realløn forstås indkomsten målt i købekraft. Der ses ved realløn bort fra inflation.

5. Kulturel udvikling
Ved kulturel udvikling forstås befolknings åndelige eller materielle udvikling. Hvordan vælger samfundsborgere at leve, hvilke værdier har betydning for dem og hvilke produkter køber de.

Ved franching forstås udlejning af rettigheder til at markedsføre et nærmere defineret produktprogram under et kendt navn.

Modesvingninger
Ved mode forstås ændringer i forbrugerens opfattelse af, hvad der er >god smag< på et givet tidspunkt.

Sæsonsvingninger
Ved sæson forstås et salgsmæssigt højdepunkt, der gentages regelmæssigt. Der er altså i visse perioder tale om et betydeligt større salg end i andre perioder.

Konjunktursvingninger
er et udtryk for bevægelser i et samfunds/lands økonomiske variationer mellem høj- og lavkonjunktur.
Højkonjunktur er karakteriseret ved økonomisk vækst, optimisme, investeringslyst,... Kjøp tilgang for å lese mer

Salg og service notater

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 09.02.2010
    Bra =)den hjalp meg med en god del, som gjorde det enklere, takk