SOFT-analyse av flaskevannmarkedet i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • 5
 • 3
 • 1159
 • PDF

SWOT-analyse: SOFT-analyse av flaskevannmarkedet i Norge

Denne oppgaven inneholder en SOFT-analyse av markedet for flaskevann i Norge.

Teksten tar systematisk for seg markedet for flaskevann i Norge i forhold til dets styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Elevens kommentar

Karakteren var 5+. Kunne ha laget diagram på excel til adopsjons- og diffusjonsprosessen.

Innhold

Styrker
Svakheter
Muligheter
Trusler
Konklusjon

Utdrag

Styrker:
De aller fleste bedriftene har ansatte med god kunnskap i markedsføring, noe som er vitalt for at man skal lykkes i denne bransjen. Dessuten er de ansatte meget kreative når det kommer til bl.a. design, og de har god kompetanse og er motiverte og engasjerte, noe som også er viktig dersom man skal hevde seg i den stadig hardere konkurransen.
Ledelsen har gode kunnskaper innenfor juss, økonomi, organisering og ledelse. Dette ser vi fordi ledelsen har bl.a. i oppgave å skape entusiasme og engasjement blant de ansatte, og uten dette vil bedriften rammes økonomisk.
Bedriften er veldig bevisst på kvalitet og er tilpasningsdyktige. De er opptatt av hva folket vil ha, f.eks. så har Bon Aqua gjennomført en markedsundersøkelse og de har lagd en «long-neck» flaske som passer på restaurantbordet, og på denne måten har de fått inngang i en ny distribusjonskanal, noe som er med på å øke omsetningen.

Selve produktet er av høy kvalitet, vannet kommer fra forskjellige vannkilder fra fjell og daler. Dette gjør vannet naturlig, noe kjøperne er veldig opptatt av fordi smaken gir en estetisk opplevelse. I tillegg har vannet i Norge et lavt tørrstoffinnhold, noe som gir vannet en bedre smak enn det den hadde gjort med høyt innhold. Produktet er lettvint for folk som... Kjøp tilgang for å lese mer

SOFT-analyse av flaskevannmarkedet i Norge

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 24.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Relativt greit. Mangler litt mye generell info.
 • 21.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget flott SOFT analyse, TAKK ;D
 • 24.10.2013
  Veldig bra! Hjalp en masse
 • 05.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa