SOFT analyse av Prot Ein

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 7
  • 1703
  • PDF

Situasjonsanalyse, SWOT-analyse: SOFT analyse av Prot Ein

Fikk veldig bra på denne oppgaven i markedsføring og ledelse 1. Dette er en SWAT/SOFT analyse av en bedrift som selger proteinpulver der jeg har lagt til en del økonomiske forutsetninger jeg fikk mye poeng på.

Innhold

Innledning
Forutsetninger
Interne forhold
Eksterne forhold
Konklusjon

Utdrag

Innledning
I denne oppgaven skal jeg drøfte og gjøre rede for en situasjonsanalyse for bedriften Prot Ein. En SOFT analyse skal kartlegge hvilke styrker/svakheter og muligheter/trusler i bedriften. Her vil jeg ta for meg eksterne og interne faktorer skjematisk og drøfte om hver av dem og gjøre rede for hvilken betydning de har for en organisasjon. En SOFT analyse kan jeg bruke for å finne ut hvordan bedriften ligger an i forhold til omgivelsene, og hvilken betydning de ulike faktorene har for bedriften. Jeg starter med de interne forholdene.

Forutsetninger
Jeg har funnet ut noen økonomiske forutsetninger. Jeg har funnet ut den gjeldende markedsprisen og dekningsbidraget senere i dokumentet. Dette har jeg gjort for å finne informasjon om prissettingen til Per S Terks konkurrenter, og regnet meg fram til gjennomsnittsprisen, og hvilken pris han bør sette på 750 g og 3 kg proteinpulver-bøtte. Dekningsbidraget er kjekt å vite for å finne ut hvor mye fortjeneste han får. Vi ser på regnearket at han får en rimelig fortjeneste som han kan utnytte ved å betale de direkte, og indirekte kostnadene.

Interne forhold
Med de interne arbeidsbetingelsene mener vi de typer arbeidsbetingelser vi kan selv kontrollere og... Kjøp tilgang for å lese mer

SOFT analyse av Prot Ein

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.