SOFT analyse av IKEA

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 5
 • 7
 • 2216
 • PDF

Situasjonsanalyse: SOFT analyse av IKEA

Oppgaven inneholder en SOFT-analyse av IKEA i markedsføring og ledelse, 2. SOFT-analysen er skrevet i forbindelse med en prosjektoppgave og inneholder en beskrivelse og analyse av interne og eksterne arbeidsbetingelser samt en konklusjon.

Innhold

IKEA
Interne arbeidsbetingelser:
Eksterne arbeidsbetingelser
Konklusjon:

Utdrag

En SOFT analyse er en situasjonsanalyse som kan være et hjelpemiddel når man skal kartlegge en bedrift. I en slik analyse skal man ta for seg de interne og eksterne arbeidsbetingelser. Gjennom denne analysen skal man forsøke og finne ut av de svake og sterke sidene organisasjonen, hvilke muligheter som finnes i markedet og hvilke trusler bedriften står ovenfor.

Vi har valgt å gjøre en situasjonsanalyse av IKEA, fordi vi har kjennskap til bedriften og fordi det er lett å finne informasjon den. Vi syntes IKEA er en spennende konsept med mange ulike produkter innen ulike avdelinger. Deres forretningsidé «Å tilby et stort utvalg form- og funksjonsriktige hjeminnredningsartikler til så lave priser at så mange mennesker som mulig får råd til å kjøpe dem.»
vi ville gå dypere inn i IKEA og finne ut hvordan er bygd opp og fungerer.

Interne arbeidsbetingelser:

med de interne arbeidsbetingelsene mener vi de arbeidsbetingelsene de kan kontrollere selv. Vi har disse interne arbeidsbetingelsene:
 personal og ledelse
 økonomi
 konkurransemidler

personalet og ledelsen:
Personalet er en av bedriftens viktigste ressurser, de skal hevde seg i den harde konkurransen på markedet. De ansatte må også ha kunnskaper, kompetanse , kreativitet og evne til å produsere gode tjenester for medarbeidere og kunder. Også til ledelsen stilles det krav, de må ha kunnskaper om organisering, ledelse, jus og økonomi. En viktig oppgave for en i ledelsen er å skape motivasjon, entusiasme, trivsel og utvikling blant personalet og ledelsen... Kjøp tilgang for å lese mer

SOFT analyse av IKEA

[19]
Brukernes anmeldelser
 • 21.04.2014
  Veldig bra skrevet, hjalp meg mye der det trengtes. Var bra inspirasjon
 • 06.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra skrevet , hjalp bra til markedsførings eksamen på høgskole
 • 03.06.2014
  Litt rotete tekst, men gode poeng med masse fakta .
 • 21.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra! Hjalp meg mye når jeg skulle skrie Soft analyse.