Særemne om Kvinnens rolle i litteraturen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 6
 • 25
 • 10861
 • PDF

Særemne / Fordypningsoppgave: Særemne om Kvinnens rolle i litteraturen

Særemne om kvinnens rolle, basert på noen utvalgte bøker: "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen, "Egalias døtre" av Gerd Bratenberg og "Prinsessen" av Jean P. Sasson. Bøkene er skrevet over et tidsrom på 120 år, og kan derfor fortelle noe om endringen i kvinnens rolle. Oppgaven konsentrerer seg om kvinner i overklassemiljøet og hvordan de fremstilles i litteraturen.

Oppskrift på særemne
Studienett har laget en oppskrift som hjelper deg med å skrive særemne. Se den her: Særemne oppskrift.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Den er en kjempegod oppgave. Du får med deg mye og besvarelsen er svært fyldig. Noen få språklige feil.

Elevens kommentar

Oppgaven har god struktur, innhold og språk. Jeg har rettet den etter å ha fått tilbake fra læreren. Derfor er den ganske fyldig og enormt bra.

Innhold

Kvinnens rolle
Presentasjon av ”Et Dukkehjem”, ”Egalias døtre” og ”Prinsessen”
Hvordan har kvinnens rolle tradisjonelt vært?
Hvordan presenterer Ibsen synet på kvinnerollen i ”Et Dukkehjem”?
Er kvinnens rolle i ”Et Dukkehjem” forskjellig fra ”Egalias døtre” og ”Prinsessen"?
Endringer i kvinnerollen fra 1879 (Et Dukkehjem) og fram til i dag
Hvorfor er den tradisjonelle kvinnerollen uendret gjennom bøkene?
Vurdering av arbeidsprosessen
Vurdering av kilder
Kildehenvisning

Utdrag

Kvinnens rolle
Kvinnens rolle har hele tiden vært basert på ulike religioner eller tradisjoner fra eldre tider og fram til i dag. Gjennom kulturendringer og samfunnsendringene har kvinnens rolle blitt endret over tid, og med sekualiseringsprosessen f.o.m. renessansen har den nådd nye dimensjoner. Gjennom historien har den svært tradisjonelle kvinnerollen blitt kritisert, og både presidenter (Ellen Johnsen Sirleaf), feminister (Olympe de Gouges), frihetsforkjempere (Mahatma Gandhi) og forfattere (Henrik Ibsen) har kjempet mot kvinneundertrykkelsen. Kvinnens rolle har alltid vært et aktuelt tema. Derfor har jeg valgt å fokusere på om kvinnens tradisjonelle rolle fortsatt er uendret. Her skal jeg også ta for hvordan den tradisjonelle kvinnerollen har vært, og hvorfor denne rollen er delvis uendret. For å belyse dette temaet, har jeg valgt tre bøker, ”Et Dukkehjem” av Henrik Ibsen, ”Egalias døtre” av Gerd Brantenberg og ”Prinsessen” av Jean. P. Sasson. Men hvorfor valgte jeg akkurat disse bøkene av de hundrevis som omtaler kvinnens rolle? Jo, først og fremst ville jeg ta for meg endringer i kvinnerollen over et større tidsperspektiv. Derfor har vi ”Et Dukkehjem” fra 1879, ”Egalias døtre” fra 1977 og ”Prinsessen” fra 1993. Ved hjelp av disse bøkene kan jeg altså se endringer i kvinnerollen over de siste 120 årene. Disse tre bøkene handler dessuten om to forskjellige samfunn, det vestlige samfunnet fra ”Et Dukkehjem” og ”Egalias døtre” og det saudiarabiske ørkenparadiset fra ”Prinsessen”. Selv om bøkene er utgitt med over hundre års mellom den første og den siste boka, viser de en svært liten modernisering i kvinnens tradisjonelle roller.

I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på kvinnens rolle i overklassemiljøet. Det er nemlig i et overklassemiljø at kvinnene er tydeligst umyndiggjort. Her vektlegges ære og den ”ytre fasaden” svært høyt, selv om situasjonen bak de lukkende dørene er stikk motsatt. Bøkene er derfor valgt med omhu, fordi Ibsen skildrer det borgelige miljøet i Helmers hjem, Brantenberg fokuserer på familien Bram som styrer et enormt bedriftkonsern og Sasson den kongelige Al Saud-familien. Saudi-Arabia er dessuten et av de fremste symbolene på et lukket samfunn med liten grad av modernisering i forhold til vestlig skala. Kvinnens rolle i slike samfunn er derfor ganske tradisjonell, og det beviser at modernisering i forholdet mellom mann og kvinne og demokrati ikke har nådd alle verdens hjørner. Den tradisjonelle kvinnerollen jeg presenterer, er derfor basert på kvinnens rolle i det vestlige og arabiske samfunnet rundt 1700-tallet. Fra og med år 1700 og utover vokste nemlig spiren på kvinnekampen, og dets hundrevis av år lange arbeid ser vi i dag resultatet av. Men ser vi en tilfredsstillende egalitet mellom kvinner og menn? Eller er kvinnens rolle fortsatt like tradisjonsbundet slik den var i 1700? Kvinnens rolle er ikke bare preget av samfunnet, men også av datidens dominerende religioner, kristendom og islam, i hvert sitt samfunn. Men selv i dag er disse religionene svært utbredt? Er det kanskje derfor kvinnens rolle er så lite endret?... Kjøp tilgang for å lese mer

Særemne om Kvinnens rolle i litteraturen

[24]
Brukernes anmeldelser
 • 29.04.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet!!! men var litt for mye gjentakelser. Jeg presenterte denne oppgaven og fikk 4/5. Jeg hadde den muntlig så måtte kutte ned en del. kommentaren jeg fikk var at jeg måtte si litt om litterære virkemidler i "Egalias Døtre" og "Prinsessen". Det var nevnt litt litterære virkemidler om "Et dukkehjem", men ikke så mye i de andre bøkene.
 • 27.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fortjener karakter! Imponerende bra, det er virkelig 25 sider med 12 som skriftstørrelse, det er helt utfyllende!!!!
 • 30.09.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet, ga mange ideer og var til stor innspirasjon
 • 16.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig mye bra, men utrolig forrvirrende skrivemåte. Mange unødvedige gjentakelser