Særoppgave om Hinduismen og Buddhismen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Særoppgave om Hinduismen og Buddhismen

Oppgaven inneholder et sammendrag med mye informasjon om Hinduismen og Buddhismen. Den tar for seg likheter og ulikheter mellom religionene.

Innhold

Kva vil det seie å vere hindu?
Viktige hendingar i historia til hinduismen.
Arkitektur, kunst og musikk som er knytt til hinduismen.
Mangfaldet i hinduismen.
Kva vil det seie å vere buddhist?
Viktige hendingar i historia til Buddhismen.
Arkitektur, kunst og musikk i buddhismen.
Mangfaldet i Buddhismen.

Utdrag

• Kva vil det seie å vere hindu?
Svar: Å vere hindu vil seie å vere ein del av den eldste og ein av dei største religionane i verda. Det er nesten ein milliard hinduistar i verda, og over 90% av dei bur i India. I tillegg reknar ca. 80% av befolkninga seg i India som hinduistar. Når me er hindu har me mange val innanfor hinduismen. Me kan velja å tru på fleire trusystem. Mange av dei har ikkje så masse med kvarandre å gjere men det blir rekna som ein religion fordi. Men det er noko som er felles og bind trua til hinduane saman. Derav Dharma, Samasra, Karma og Moksha.

• Viktige hendingar i historia til hinduismen.
Svar: 1750-500 F.V.T : Det kjem eit folk som kallar seg ”arianarane” og buset seg i India. Dei har med seg heilage skrifter som blandar seg med andre religionar i Indusdalen... Kjøp tilgang for å lese mer

Særoppgave om Hinduismen og Buddhismen

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 23.05.2012
    Skrevet av Elev i 9. klasse
    det var litt lite informasjon og du kunne godt ha skreve noe om dei viktige hendingene.