Barnets forhold til voksenverdenen | Særemne

Se flere anmeldelser 4 4 4 4 4 4 (1 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Norsk

Karakter

4

Antall sider

6

Antall ord

2180

Filformat

PDF

Særemne / Fordypningsoppgave: Barnets forhold til voksenverdenen | Særemne

Særemnet tar for seg barnets forhold til voksenverdenen med utgangspunkt i Johan Borgens "Lillelord" og Roald Dahls "Matilda". Særemnet er fremstilt i stikkordsform og er skrevet enkelt og forståelig.

Innhold
Problemstilling
Formål - metode
Teori
Johan Borgen
Handlingsreferat av "Lillelord"
Hvordan hovedpersonen er i samhandling med andre personer
Hvordan blir vi kjent med hovedpersonen?
Hva tenker og føler personene?
Roald Dahl
Handlingsreferat av "Matilda"
Sammenligning
Konklusjon

Utdrag
• Barnets forhold til voksenverdenen sett i lys av Johan Borgens roman ”Lillelord” og Roald Dahls fortelling om Mathilda
o Hvordan personene er i samhandling med andre personer
o Hvordan blir vi kjent med dem
o Hva tenker og føler personene... [Les mer nå]