Fører alkoholbruk hos voksne til økt rusmisbruk hos ungdom?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 5
  • 5
  • 1180
  • PDF

Fører alkoholbruk hos voksne til økt rusmisbruk hos ungdom?

Oppgave 6. Vurder i hvilken grad du mener at økt alkoholbruk hos voksne fører til økt rusmisbruk hos ungdom. Bruk teorier til å understøtte argumentene dine.

Sosialkunnskap VG3

Lærers kommentar:
du er klar og strukturert, men du bommer i starten ang mikro/makro nivå og tiltak på individ og samf nivå. Ser du det? Likevel er du i større grad drøftende gjennom hele oppg og setter de ulike perspektivene opp mot hverandre på konstruktivt vis! Det lønner seg å legge innsats i arbeidet her ja! Bra!

Utdrag

Jeg har valgt oppgave seks, det gjorde jeg på grunn av muligheten til å se på ulike statistikker og teorier for å prøve å se en sammenheng. Jeg skal prøve å få frem punkter som understøtter hvorfor økt alkoholmisbruk hos voksne kan føre dette over på barna. De teoriene jeg har valgt er i hovedsak tatt ut av læreboka. Dette skal jeg stille mot empiri og dra dette sammen i en drøfting som avsluttes med en oppsummering.

Det finnes mange ulike teorier på hvorfor noen blir rusmisbrukere. Ut ifra hverdagsoppfatningsårsaker kan man forklare rusmisbruk ut ifra en vanskelig barndom, tidlig skoleslutt, genetiske forhold eller medisinske forhold som fysiske og psykiske smerter og adferdsteorier. Det er svært viktig å kunne se ulike tiltak og årsaker mot rusmisbruk i en sammenheng. Om det er misbruket i miljøet man mener er den viktigste oppgaven, må tiltakene hovedsakelig komme på mikroplanet, og om man mener at hovedårsakene ligger hos potensielle misbrukere må tiltakene komme på makronivå. Det vil derfor i de fleste tilfeller være nødvendig med tiltak både på makro- og mikronivå... Kjøp tilgang for å lese mer

Fører alkoholbruk hos voksne til økt rusmisbruk hos ungdom?

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.