Eksempel på analyse av Revolusjonens røst

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 2
 • 816
 • PDF

Diktanalyse: Eksempel på analyse av Revolusjonens røst

Denne oppgaven inneholder en diktanalyse av "Revolusjonens røst" av Rudolf Nilsen. I analysen ses det blant annet på tema og virkemidler. I tillegg settes verket i sammenheng med den aktuelle litteraturhistoriske perioden.

Mer hjelp?
Trenger du hjelp til din analyse av "Revolusjonens røst" av Rudolf Nilsen? Med Studienetts gullnotat om "Revolusjonens røst" får du utmerket hjelp og inspirasjon til din analyse. Se gullnotatet her: Revolusjonens røst | Analyse

Utdrag

Diktet «Revolusjonens røst» er skrive av Rudolf Nilsen i 1926. Rudolf Nilsen var ein norsk forfattar, og debuterte i 1925 med diktsamlinga «På stengrunn». Han var sosialist, deltok mykje i den politiske striden, og fleire meiner at han viste at pennen kunne være sterkare enn sverdet. Ofte er dikta hans direkte appellar til lesaren om å delta i klassekampen som preget denne tida. Dette pregar også «Revolusjonens røst». Diktet appellerer sterkt til lesaren gjennom Rudolf Nilsens revolusjonære og kommunistiske bodskap. I diktet meiner han at noen få av dei beste i samfunnet burde stå fram og dra med seg resten av samfunnet. Gjennom denne tankegangen prøver han å vise at kommunismen er det beste.

Tema i dette diktet er appellen til kommunismen, og stemninga er intens. Diktet har ein første-person, personleg synsvinkel. «Eg» i diktet, er kommunismen som appellerer til lesaren. Diktet består av fem strofer, med tre verselinjer i kvar strofe. Strofene har enderim, der alle verselinjene rimar på kvarandre i kvar strofe. Dette faste strofe- og rimmønsteret skapar ein god rytme i diktet, og gjer at diktet veldig lett kan bli sunge... Les mer

Eksempel på analyse av Revolusjonens røst

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 11.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt greit ettersom jeg bare ville se hva som var å si om den komunistiske synsvinkelen hans.
 • 20.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  afwesgrhtytuyiuog.,ymynrtbervwecqwertsy
 • 11.02.2016
  Ikke overbevisende...
 • 24.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Anbefaler fordi den er til god hjelp!