Rettslære tentamen vg3: Partene er Importgrossisten AS og Kontoratelieret AS.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 6
 • 9
 • 3587
 • PDF

Rettslære tentamen vg3: Partene er Importgrossisten AS og Kontoratelieret AS.

Rettslære vg3.
Partene er Importgrossisten AS og Kontoratelieret AS.

Innledning:
"Hva strides partene om?
Oppgaven dreier seg om det foreligger en gyldig avtaleslutning mellom partene. Kontoratelieret AS mener det foreligger en bindende avtale, mens Importgrossisten AS benekter at det foreligger en avtale fordi Kontoratelieret AS svarte for sent og har stilt andre krav enn det som opprinnelig sto i tilbudet.

For å løse tvisten anvendes Avtaleloven av 31.mai 1918 heretter forkortet til avtl. For å løse de rettsspørsmål oppgaven reiser anvendes avtalelovens kap.1 om avslutning av avtaler. Bestemmelsene i dette kapitlet kommer direkte til anvendelse, da andre løsninger ikke er avtalt eller fremgår av sedvane, kutyme og lignende. Se avtaleloven § 1."

Rettslære tentamen vg3: Partene er Importgrossisten AS og Kontoratelieret AS.

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 30.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Det er en god oppgave, men det er ingen 6'er. I oppgave 2 fastslås det uten videre, at butikken burde ha sikret varene sine bedre, uten å vise til skadelidtes medvirkning; noe som er en vesentlig mangel ved oppgaven. Samtidig er jeg dypt uenig i drøftingen av hvorvidt faren er erstatningsansvarlig på subjektivt grunnlag, etter §1-2, første ledd. Men det skal riktig nok ikke påvirke karakteren :) I oppgave 3 burde det også vært vist til §29 tredje ledd, der det fastslås at selgeren kan tilby avhjelp selv om kjøper krever heving.
 • 16.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  flott oppgave, hadde vært enda bedre med oppg tekstene
 • 20.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  wow brusjan, jævlig bra skrevet! Takk for hjelp :)
 • 28.03.2014
  ikke en fullverdig 6'er, men noe i den duren.