Rettslære 2 - kjøpsrett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 6
 • 4
 • 1688
 • PDF

Rettslære 2 - kjøpsrett

Drøfting av to forbrukerkjøps oppgaver og en kjøpsrett.

Eksamensoppgaver fra juni og december 2010.

Oppgave 1
Hvem er partene?
Dette er en tvist mellom Lise Hansen og selgeren i møbelforretningen.

Oppgave 2
Hvem er partene?
Dette er en tvist mellom kjøperen Kari Hansen og Trine Lie.

Hvem er partene?
Dette er en tvist mellom russestyret ved Falske videregående skole og Russeutstyr
AS.

Utdrag

Oppgave 1
Hvem er partene?
Dette er en tvist mellom Lise Hansen og selgeren i møbelforretningen.

Hva strides partene om?
Partene strides om Lise Hansen skal ha erstatning for begge skapene hun hadde kjøpt i møbelforretningen for kr 4 800, selv om det bare var det ene skapet som ble ødelagt og erstatning for gjenstandene som ved følge av dette ble ødelagt, for en samlet verdi på Kr 17 600.

Hvilke lovregler er aktuelle?
Ut i fra dette er Lise Hansen en fysisk person, som ikke handler som ledd i næring virksomhet. Selgeren jobber hos en møbelforretning, altså en næring virksomhet. Derfor omhandler oppgaven forbrukerkjøp, jf. Fkjl §1, andre ledd. Aktuelle lover og §§'er i denne oppgaven er forbrukerkjøpsloven av 21.juni.2002.

---

Oppgave 2
Hvem er partene?
Dette er en tvist mellom kjøperen Kari Hansen og Trine Lie.

Hva strides partene om?
Partene strides om at Kari Hansen vil ha erstatning for bilen som Trine Lie solgte henne i Januar 2010. Den ble fremhevet at den var i god stand, noe den senere viste seg for å ikke være.

Hvilke lovregler er aktuelle?
Ut i fra dette er Kari Hansen og Trine Lie to fysiske personer, som ikke handler som ledd i næring virksomhet. Derfor omhandler oppgaven privatkjøp, jf.kjl §1, første ledd, første punktum. Aktuelle lover og §§'er i denne oppgaven er kjøpslove av

---

Oppgave 3
Hvem er partene?
Dette er en tvist mellom russestyret ved Falske videregående skole og Russeutstyr AS.

Hva strides partene om?
Partene strides om Russeutstyr AS skal betale erstatning for de ekstra utgiftene russestyret var nødt til å legge ut for å få russedressene sine.

Hvilke lovregler er aktuelle?
Ut i fra dette er russestyret, 12 fysiske personer, som ikke handler som ledd i næring virksomhet. Mens Russeutstyr AS er en næring virksomhet. Derfor omhandler oppgaven forbrukerkjøp, jf. Fkjl § 1. Aktuelle lover og §§'er i denne oppgaven er forbrukerkjøpsloven av 21.juni.2002... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære 2 - kjøpsrett

[25]
Brukernes anmeldelser
 • 28.04.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra. fortjener en god karakter. var til god hjelp da jeg skulle løse oppgaver jeg fikk av læreren min
 • 19.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ikke følger den skikkelig juridisk metode, samt utelukker flere punkter
 • 17.01.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette kan umulig være mer enn en 3-er
 • 01.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet, kunne trengt noen justeringer, men ellers veldig bra!