Rettslære - fordeling av goder ved skillsmisse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 5
  • 4
  • 1426
  • PDF

Rettslære - fordeling av goder ved skillsmisse

Oppgaven handler om fordelingen av goder mellom to partnere (Anne Bjørn og Birger Nilsen) i forbindelse med skillsmisse. Den tar for seg deres rettigheter ut i fra enkelte paragrafer i ekteskapsloven og sameieloven. På grunnlag av dette gis det forslag på deres delingsgrunnlag.

Lærers kommentar

Juridisk metode: God
Faglig forståelse : Meget god
Synd med denne sammenblandingen av de ulike spørsmålene, som skjemmer besvarelsen. Savn av §§ 56, 57 og ikke minst 59, 2.ledd er påtakelig. Ellers litt smårot.
Når det er sagt, synes jeg likevel det er mye som er bra. Du lander på en grei konklusjon, og du får vist at du kan drøfte, og gjør mange kloke og gode vurderinger. Virkelighetsforståelsen er god.

karakter: 4/5

Teksten inneholder også tekstbokser med tilbakemelding fra lærer.

Utdrag

Ekteskapsloven – Oppgave

Parter: Anne Bjørk og Birger Nilsen
Problem: Hvordan boet skal deles mellom Anne og Birger.

Lover:
Ekteskapsloven (E) av 1991: §§ 31, 38, 40, 41, 58, 59,
Sameieloven (saml) av 1965: §2

Ettersom vi i oppgaven får opplyst at Anne Bjørn og Birger Nilsen giftet seg i 1982, kan vi dermed bruke ekteskapsloven for å ta stilling til delingen av formue og bo. Vi får også opplyst at Anne og Birger ikke har skrevet noen ektepakt om særeie. Det betyr at partene har felleseie, hvilket vil si at alle verdiene de eier, alene eller sammen, ligger i en felles pott i boet. Av den grunn, følger vi E. §58 om likedeling... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære - fordeling av goder ved skillsmisse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.