Rettslære 2 | Erstatningsrett og avtalerett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 6
 • 5
 • 1642
 • PDF

Rettslære 2 | Erstatningsrett og avtalerett

Oppgave om erstatningsrett og avtalerett

Erstatningsrett- 10 kjappe teorispørsmål:

Avtalerett, Oppgave 3)

FG: Warda
FM: Donjeta
3. person: Amna

Erstatningsrett, oppgave 2)
Problemstillingen er om guttene skal ilegge erstatningsansvar.

Utdrag

1. Erstatningsrett bygger på disse tre hensynene:
- Reparasjonhensynet
- Prevensjonshensynet
- Pulveriseringhensynet

2. De ulike ordningene som dekker tap ved skader og ulykker er, erstatning, forsikring og trygd.

3. De fire erstatningsvilkårene:
- Ansvarsgrunnlag
- Årsakssammenheng
- Påregnelighet

---

FG: Warda
FM: Donjeta
3. person: Amna

Temaet er regelen for fullmaktsforhold

problemstillingen er om avtalen mellom Warda og Amna er gyldig. Dette er nødvendiggjør en forutgående drøftelse av hva slags fullmakt oppgaven omhandler.

Rettslig grunnlag som blir brukt i oppgaven er avtaleloven. Paragraf 10 (2), 10 (1), 11 (1) og 25 (1) og (2). I tillegg brukes den alminnelige lovfestede culpa regelen og paragraf 5-1-1 og paragraf 5-1-2 fra Kong Christian Den Femtis Norske Lov av 15. april 1687.

Spørsmålet som først må løses er altså spørsmålet om hvilken fullmakt som blir brukt. Det er helt... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære 2 | Erstatningsrett og avtalerett

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 10.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Det diskuteres i svært liten grad rundt fullmaktsgrense og instruksgrense. Generelt dårlig språk, måtte virkelig konsentrer meg om å få med meg hva du ville si.
 • 21.09.2015
  Det var dårlig skrevet! Vanskelig å forstå hva med mener..
 • 02.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp mye på tentamen!!
 • 17.07.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  fin informasjon, lettlest, nyttig