Rettslære | Prøve i erstatningsrett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 2
 • 6
 • 2
 • 645
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Rettslære | Prøve i erstatningsrett

Oppgaven inneholder besvarelse av en prøve om erstatningsrett i VG2 Rettslære 2.

Tvistene løses med grunnlag i avtalelovens kapittel 2 om fullmakt. Inneholder oppgaver med fullmakt og instrukser. Oppgaven besvarer to tvister som omhandler oppdragsfullmakt.

Oppgave 2: Blir Jan (13 år) eller foreldrene erstatningspliktig?

Utdrag

a) Erstatningsretten bygger på tre hensyn:
Pulveriseringshensynet: Tapet skyves over på flere personer. F.eks. gjennom forsikring
Reperasjonshensynet: Skadevolder skal dekke tapet som har skjedd
Prevensjonshensynet: Hindre uønsket adferd.
b) Forsikring, trygd og erstatning dekker tap ved skader og ulykker.
c) De fire erstatningsvilkårene er:
Ansvarsgrunnlag: Lovfestet eller ulovfestet rett som gir erstatningsansvar.
Årsakssammenheng: Klar og logisk sammenheng mellom handling og skade.
Påregnelighet: Det må være mulig å forutse konsekvenser av en handling
Økonomisk tap: Det må være et økonomisk tap, som koster.

---

Oppgave 2

Blir Jan eller foreldrene erstatningspliktig?
Siden Jan er under 18 år bruker jeg skadeerstatningsloven, jfr. § 1-1.
Jan er 13 år gammel og hadde full forståelse for hva han gjorde. Skaden på Tor ble gjort altså forsettlig, og skyldkravet i skadeerstatningsloven § 1-1 er oppfylt.
Etter skadeerstatningsloven § 1-1 skal det blant annet legges vekt på alder og utvist atferd. Med en alder på 13 kan det tale imot ansvar, han er jo 13 år og i en leken alder at de ikke tar alt med alvor. Utvist atferd kan også tale imot ansvar, siden det skjer i en idrett. Farlige hendelser oppstår ofte i bandy. Skyldgraden taler ikke for at det er rimelig med ansvar. Finner... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære | Prøve i erstatningsrett

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 23.05.2014
  Grei nok tekst, ikke noe 6er men helt ok
 • 16.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  lett og oversiktelig og bra skrevet
 • 27.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjeeeeeeeeeeeeeeempe bra
 • 26.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrolig bra! Takk :)