Rettslære 2 eksamen Høst 2011 | Tora Fjell, Jorunn Hagen og Kjell Arnesen og Storgata 12

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 6
 • 9
 • 2912
 • PDF

Rettslære 2 eksamen Høst 2011 | Tora Fjell, Jorunn Hagen og Kjell Arnesen og Storgata 12

Eksamensbesvarelse i Rettslære 2, høst 2011.

Tar for seg kjøp- (heving ved fjernsalg), erstatning- (culpa) og forvaltningsrettslige (taushetsplikt, inhabilitet, enkeltvedtaks ugyldighet ved saksbehandlingsfeil) spørsmål.

Utdrag

Oppgave 1.
Oppgaven omhandler kjøpsrettslige temaer.
Det rettslige grunnlaget er angrerettloven av år 2000.
Partene i saken er Tora Fjell som forbruker og Stangspesialisten AS som næringsdrivende selger.
Angrerettloven omhandler en forbrukers rettigheter til å returnere varen når selger opptrer i ”næringsvirksomhet” og salget er gjennomført ved ”fjernsalg”, jfr. § 1 (1).
Det er klart at Lise er en ”forbruker” da hun er en ”fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet”, jfr.§ 6 (1) bokstav e.
Videre opptrer sportsforretningen i ”næringsvirksomhet”, da det er en butikk som fører salg av varer med profitt som mål.
...

Oppgave 2.
Oppgaven omhandler forvaltningsrettslige temaer.
Det rettslige grunnlaget er forvaltningsloven (heretter kalt ”fvl.”) av 1967.
...

Oppgave 3.
Oppgaven omhandler erstatningsrettslige spørsmål.
Det er tre kumulative vilkår (alle må være oppfylt) som må være oppfylt for at det skal foreligge erstatningsansvar på skadevolders hånd:
* Ansvarsgrunnlag
* Økonomisk tap som følge av handlingen (gjelder ikke ved personskade)
* Adekvat (påregnelig) årsakssammenheng mellom tapet og handlingen
... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære 2 eksamen Høst 2011 | Tora Fjell, Jorunn Hagen og Kjell Arnesen og Storgata 12

[26]
Brukernes anmeldelser
 • 12.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempefin besvarelse, men til VG-rettslære ville jeg absolutt hatt en tydeligere struktur. I kapittel 1, med metodelæren, kommer det klart fram at elevene skal stille opp aktuelle rettsregler, rettsspørsmål, partene i saken, kort oppsummering av hva som har hendt, samt en tydelig konklusjon. Dette har kandidaten delvis gjort, men hadde nok ønsket meg en tydeligere definisjon av hvilke rettsspørsmål han prøver å finne ut av i den enkelte rettstvist. Men argumentasjonen er det ingenting å si på, og den fortjener selvsagt en sekser.
 • 02.03.2014
  Stilen var godt skrevet, men hadde noen feil her og der. Bla. det med fjernsalg i oppgave 1. Detter er ikke et fjernsalg da det var kun som kontaktet næringsvirksomheten og ikke omvendt.
 • 23.01.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt ok, ikke en 6er etter min mening
 • 26.05.2016
  Mye bra stoff, men rotete :/

Brukere som har lastet ned Rettslære 2 eksamen Høst 2011 | Tora Fjell, Jorunn Hagen og Kjell Arnesen og Storgata 12, har også lastet ned