Retorisk analyse av nyhetsinnslaget da Navarsete mistet fatningen.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sakprosaanalyse: Retorisk analyse av nyhetsinnslaget da Navarsete mistet fatningen.

Retorisk analyse av et nyhetsinnslag fra TV2 med partilever Lliv Signe Navarsete. Oppgaven ser på situasjonen og analyserer denne i forhold til retoriske begreper. Deretter forklares de retoriske virkemidlene.

Tv2.No: http://www.tv2.no/play/nyheter/navarsete-mistet-fatningen-508953.html

Lærers kommentar

“Hei,Du har mange gode poenger og argumenter - som vanlig er noen bedre enn andre og jeg skulle ønske du hadde brukt mer tid på å gå i dybden på disse (pathos, logos, ethos og elocutio). En retorisk analyse dreier seg i stor grad om å analysere små detaljer i dybden - som f.eks. bruk av repitisjon og at Navarseter innleder hver setning med "jeg". Du har identifisert de fleste interessante sider ved språket hennes, men du kunne ha prøvd å si mer om hva slags effekt disse fikk - det er hovedgrunnen til at det bare ble en svært sterk C på besvarelsen.I tillegg kunne du med fordel ha brukt tid på actio - selve fremførelsen til Narvaseter; kroppsspråk, stemmebruk etc. For meg høres det ut som om hun nesten er på gråten, så sint er hun. Dette sterke pathos-elementet har utrolig mye å si for hvordan vi oppfatter henne, så dette kunne du ha gått mer i dybden på.Du gjør en bra innsats på å analysere hvordan ethos, pathos og logos henger sammen. Det er ikke så mange studenter som tar disse sammenhengene, men du gjør en fin jobb med å si noe om hvordan de påvirker hverandre. Dette kunne du også ha brukt mer tid/ plass på.Oppgaven var nok litt vanskelig ettersom Navarseter (som du skriver i mailen) mistet kontrollen på kommunikasjonen, situasjonen og "dispositio", men jeg synes du løste denne delen svært godt.Hilsen (lærer)P.S Bare ta kontakt om det er noe du lurer på eller ønsker å diskutere.

Innhold

Situasjonen
Retorikk handler om:
Klassisk retorikk deler ofte den retoriske arbeidsprosessen inn i 6 faser/ oppgaver.
Inventio
Dispositio
Elocutio
Oppsummering av nyhetsinnslaget

Utdrag

Liv Signe Navarsete, partileder for SP og Kommunal- og regionalminister i regjeringen er kjent for sitte engasjement for bevaring av lokalmiljø og distriktene i Norge. Hun er opptatt av at vi fortsatt skal ha “myldrende småbyer og distrikt” om femti år. I nrk.no uttaler Fylkesleder Karen Marie Hjelmeseter at: “Ho har vore ein tydleg leiar. Ho jobbar med saker vi brenn for, er aktiv og ho har distriktspolitikken godt forankra i hjartet sitt. Vi har ingen problem å gå for ein kandidat som ho”.
Navarsete har også i ettertid uttalt at hun “føler seg overkjørt” i sin kamp for bevaring av distriktssykehusene.
Samtidig har saken om et armbånd til en verdi av 26.500 kroner vært fokusert i media sammen med pengegaver fra de offentlig eide kraftselskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft, som ga henholdsvis 500.000 kroner og 200.000 kroner, i forbindelse med et såkalt fornybarprosjekt. Dette har vært med på å svekke partiet og Liv Signe Navarsete som partileder sin tillitt blant velgerne... Kjøp tilgang for å lese mer

Retorisk analyse av nyhetsinnslaget da Navarsete mistet fatningen.

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Retorisk analyse av nyhetsinnslaget da Navarsete mistet fatningen., har også lastet ned